×
×

Achtergrondinformatie bij de cijfers

Vanaf 2022 aan de slag – eerste focus op ammoniak
Het doel van Netwerk Praktijkbedrijven is -30% ammoniak- en methaanemissies in 2025, ten opzichte van 2020. Het eerste projectjaar (2021) was voor de 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven een ‘inregeljaar’. De deelnemers zijn in dit jaar nog niet aan de slag gegaan met de maatregelen. In 2022 zijn zij actief gestart met het volgen van het routeplan. Daarbij lag de eerste focus op ammoniak, omdat daar de meeste kennis van beschikbaar is. In 2022 werd dus nog niet bewust gestuurd op het verlagen van methaanemissie.

Praktijkonderzoek – gebruik meerdere modellen
Netwerk Praktijkbedrijven houdt zich primair bezig met praktijkonderzoek. Verschillende modellen worden naast elkaar gebruikt en meerdere experts analyseren de data op hun eigen manier. De cijfers op de deelnemerspagina’s zijn afkomstig uit de KringloopWijzer. Deze data is voor Netwerk Praktijkbedrijven leidend. Omdat de KringloopWijzer continu in ontwikkeling is, kan het zijn dat door gebruik van verschillende versies de cijfers enigszins afwijken van eerder gecommuniceerde cijfers (in bijvoorbeeld artikelen).

TAN-excretie laat effect managementmaatregelen zien
Bij Netwerk Praktijkbedrijven wordt gekeken naar ammoniak- en methaanemissies in absolute kilogrammen op bedrijfsniveau. Naast het rantsoen en het dier, zijn ook andere factoren hierop van invloed, zoals het aantal dieren, aantal hectare grond en de manier van mest uitrijden. Het kan dus zijn dat een bedrijf goed bezig is met managementmaatregelen, waardoor de ammoniakemissie daalt, maar de totale ammoniakemissie op bedrijfsniveau toch gestegen is. Of andersom.

Naast ammoniak- en methaanemissies in kilogrammen op bedrijfsniveau, wordt er ook gekeken naar TAN-excretie (per GVE). Het verlagen van de TAN (Totaal Ammoniakaal Stikstof) is bij Netwerk Praktijkbedrijven een belangrijke maatregel om ammoniakemissies te verlagen. Deze maatregel ondervangt meerdere managementmaatregelen, waarbij het vakmanschap van de melkveehouder naar voren komt. Het routeplan met de basisstappen van de Netwerk-aanpak is hier mede op gebaseerd. De TAN-excretie per GVE laat het effect zien van de managementmaatregelen waarmee de 40 bedrijven aan de slag zijn.