×
×
Kennismakenmet Anton

Onderzoeksbedrijf

Melkveehouderij De Wit, Anton de Wit, melkveehouder uit Reeuwijk, Zuid-Holland

Kenmerken 2020:
Grondsoort Veen -
Totale oppervlakte 80 ha -
Derogatie Nee -
Aantal melkkoeien 90 -
Intensiteit 6961 kg meetmelk / ha -
Bedrijfsvoering Biologisch -
Aantal dagen weidegang 200 dagen per jaar -
Aantal uren weidegang 20 uren per dag

Doelen en voortgang

Ammoniakemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 3179
2021 1947 -38.8%
2022 1858 -41.6%
Doel 2025: 2225 -30 %
TAN-excretie kg TAN/GVE

 

2020 77
2021 70 -9.1%
2022 64 -16.9%
     
Methaanemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 16430
2021 15770 -4%
2022 16592 1%
Doel 2025: 11501 -30 %

Kengetallen basisstappen

Jaarlijks ruw eiwit g/kg DS (RE)
2020 (referentiejaar) 169
2021 161
2022 155
Streefwaarde: < 150
Jongvee per 10 melkkoeien
2020 (referentiejaar) 7
2021 6.5
2022 6.7
Streefwaarde: < 5
Voeder eenheid melk (VEM)
2020 (referentiejaar) 923
2021 883
2022 899
Streefwaarde: > 970
RE/kVEM verhouding
2020 (referentiejaar) 183
2021 182
2022 172
Streefwaarde: 155

Reductieplan

Deze maatregelen neemt Anton om zijn doelen te behalen

Voor het reduceren van hun ammoniak- en methaanemissies volgen de deelnemers de reductieroute van Netwerk Praktijkbedrijven.

Onderdeel 1
Rantsoen- en diermanagement

Stap 1
RE verlagen + jongvee verlagen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Maatregel 2
Aantal stuks jongvee verlagen tot 5 per 10 melkkoeien

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Stap 2
RE verlagen + VEM verhogen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS (zie stap 1) + verhogen van de VEM per kg DS, waarbij gestreefd wordt naar een RE/kVEM verhouding van 155.

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑
Kaart

Wie ben jij in 2 woorden?
Zelfstandig en ondernemend.

Waarom doe je mee aan Netwerk Praktijkbedrijven?
Enerzijds om meer grip te krijgen op mijn eigen cijfers. Anderzijds omdat ik het belangrijk vind dat er met juiste gegevens wordt gewerkt en niet met aannames, want dat gebeurt mijns inziens te vaak. Daarbij is het ook van belang dat er extensievere bedrijven zoals dat van mij deelnemen.

Wat is jouw grootste uitdaging als melkveehouder?
Om een bedrijfsvoering na te streven waarmee een volgende generatie (binnen of buiten de familie) verder kan zodat er ook een boterham verdiend wordt.

Hoe zie jij jezelf en je bedrijf in de toekomst?
Dat ik mij thuis voel in de samenleving; dat het bedrijf gewaardeerd wordt en dat mogelijk een opvolger zich aandient.

Volg Anton op sociale media:

Over het bedrijf

Op het familiebedrijf wonen Anton, zijn vrouw en vier dochters. In 1991 is een ligboxenstal gebouwd waar de koeien loslopen. In 2008 onderging de boerderij een grote verandering: sinds dat moment worden de koeien gemolken met een robot. Dit gaat 24 uur per dag door. De koeien kunnen ook zelf bepalen of zij binnen of buiten willen lopen. Het extensieve bedrijf besteedt veel aandacht aan het bodemleven en maakt daarom geen gebruik van kunstmest.

Anton de Wit-48- portret

Anton de Wit

Onderzoeksbedrijf in Reeuwijk (Zuid-Holland)

'Doe wat bij je past, maar besef dat je opereert in een veranderende samenleving die het eigenlijk vanzelfsprekend vindt dat er voldoende voedsel is. Besteed binnen je bedrijfsvoering voldoende zorg aan zaken als biodiversiteit, dierenwelzijn en klimaat. Het is de kunst om deze extra aandacht om te zetten in euro's zodat bestaansrecht gewaarborgd is.'

Bedrijf in beeld

Vergelijkbare deelnemers

Richard korrel 28

Richard Korrel

melkveehouder in Ouderkerk aan de Amstel

Demonstratiebedrijf

Noord-Holland - Veen - 220 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 13512 kg meetmelk / ha
Kees boon 35

Kees Boon

melkveehouder in Delfstrahuizen

Demonstratiebedrijf

Friesland - Veen - 200 dagen weidegang - - Gangbaar - 13489 kg meetmelk / ha
Christiaan van dalfsen 19 portret

Christiaan van Dalfsen

melkveehouder in Staphorst

Demonstratiebedrijf

Overijssel - Veen - 180 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 13836 kg meetmelk / ha