×
×
Kennismakenmet Christiaan

Demonstratiebedrijf

Boerderij Eben Haëzer, Christiaan van Dalfsen, melkveehouder uit Staphorst, Overijssel

Kenmerken 2020:
Grondsoort Veen -
Totale oppervlakte 55.56 ha -
Derogatie Ja -
Aantal melkkoeien 80 -
Intensiteit 13836 kg meetmelk / ha -
Bedrijfsvoering Gangbaar -
Aantal dagen weidegang 180 dagen per jaar -
Aantal uren weidegang 8 uren per dag

Doelen en voortgang

Ammoniakemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 3112
2021 2435 -21.8%
2022 2460 -21%
Doel 2025: 2178 -30 %
TAN-excretie kg TAN/GVE

 

2020 91
2021 83 -8.8%
2022 75 -17.6%
     
Methaanemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 17604
2021 17893 1.6%
2022 19066 8.3%
Doel 2025: 12323 -30 %

Kengetallen basisstappen

Jaarlijks ruw eiwit g/kg DS (RE)
2020 (referentiejaar) 176
2021 170
2022 161
Streefwaarde: < 150
Jongvee per 10 melkkoeien
2020 (referentiejaar) 7.3
2021 8.3
2022 8
Streefwaarde: < 5
Voeder eenheid melk (VEM)
2020 (referentiejaar) 961
2021 964
2022 951
Streefwaarde: > 970
RE/kVEM verhouding
2020 (referentiejaar) 183
2021 176
2022 169
Streefwaarde: 155

Reductieplan

Deze maatregelen neemt Christiaan om zijn doelen te behalen

Voor het reduceren van hun ammoniak- en methaanemissies volgen de deelnemers de reductieroute van Netwerk Praktijkbedrijven.

Onderdeel 1
Rantsoen- en diermanagement

Stap 1
RE verlagen + jongvee verlagen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Maatregel 2
Aantal stuks jongvee verlagen tot 5 per 10 melkkoeien

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Stap 2
RE verlagen + VEM verhogen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS (zie stap 1) + verhogen van de VEM per kg DS, waarbij gestreefd wordt naar een RE/kVEM verhouding van 155.

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Laatste nieuws over Christiaan

Kaart

Wie ben jij in 3 woorden?
Een enthousiast, zelfstandig persoon en een tikkie eigenwijs.

Waarom doe je mee aan Netwerk Praktijkbedrijven?
De Nederlandse melkveehouder staat voor grote uitdagingen. Actueel is stikstof/ammoniak, maar methaan is een volgend heet hangijzer. Mijns inziens kan je hier als sector het beste proactief mee aan de slag gaan en alvast voorsorteren met juiste kennis en techniek.

Wat is jouw grootste uitdaging als melkveehouder?
Mijn uitdaging is om bestaansrecht te houden met een verbreed melkveebedrijf in een Natura2000 gebied. De veenweide kent letterlijk en figuurlijk gaten en hobbels, maar is een prima plek om te boeren. Daarbij is het mijn streven om mee te bewegen met veranderingen in markt en omgeving, om zo een toekomstgericht melkveebedrijf voort te kunnen zetten.

Hoe zie jij jezelf en je bedrijf in de toekomst?
We combineren dan nog steeds een recreatietak met het melkveebedrijf. Door innovatie en aanpassingen in techniek of dierhouderij is het mogelijk te blijven boeren op deze locatie. Ik hoop nog een groeistapje te maken waarbij ik in omzet groei en iets extensiever kan boeren.

Volg Christiaan op sociale media:

Over het bedrijf

Boerderij Eben Haezer in natuurgebied De Olde Maten tussen Zwartsluis en Staphorst wordt gerund door Christiaan, zijn vrouw, vader en moeder. Het is een boerenbedrijf dat van generatie op generatie overging en zich ontwikkelde tot een duurzame op natuurlijke kringloop-gerichte melkveehouderij. Het bedrijf wordt gecombineerd met een recreatietak: een Bed & Breakfast, twee groepsaccommodaties en zaalhuur.

Christiaan van dalfsen 19 portret

Christiaan van Dalfsen

Demonstratiebedrijf in Staphorst, Overijssel

'Doe oogkleppen af, kijk om je heen. Er wordt veel gevraagd van de veehouderij in Nederland. Beweeg mee en pak kansen.'

Bedrijf in beeld

Vergelijkbare deelnemers

Anton de Wit-48- portret

Anton de Wit

melkveehouder in Reeuwijk

Onderzoeksbedrijf

Zuid-Holland - Veen - 200 dagen weidegang - Derogatie: Nee - Biologisch - 6961 kg meetmelk / ha
Richard korrel 28

Richard Korrel

melkveehouder in Ouderkerk aan de Amstel

Demonstratiebedrijf

Noord-Holland - Veen - 220 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 13512 kg meetmelk / ha
Kees boon 35

Kees Boon

melkveehouder in Delfstrahuizen

Demonstratiebedrijf

Friesland - Veen - 200 dagen weidegang - - Gangbaar - 13489 kg meetmelk / ha