×
×
Kennismakenmet Doede

Onderzoeksbedrijf

Doede Hettinga, melkveehouder uit Klooster Lidlum, Friesland

Kenmerken 2020:
Grondsoort Klei -
Totale oppervlakte 67,61 ha -
Derogatie
Aantal melkkoeien 120 -
Intensiteit 16568 kg meetmelk / ha -
Bedrijfsvoering Gangbaar -
Aantal dagen weidegang 200 dagen per jaar -
Aantal uren weidegang 8 uren per dag

Doelen en voortgang

Ammoniakemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 3875
2021 3646 -5.9%
2022 3536 -8.7%
Doel 2025: 2713 -30 %
TAN-excretie kg TAN/GVE

 

2020 70
2021 64 -8.6%
2022 61 -12.9%
     
Methaanemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 25556
2021 26842 5%
2022 27118 6.1%
Doel 2025: 17889 -30 %

Kengetallen basisstappen

Jaarlijks ruw eiwit g/kg DS (RE)
2020 (referentiejaar) 160
2021 153
2022 149
Streefwaarde: < 150
Jongvee per 10 melkkoeien
2020 (referentiejaar) 3.9
2021 4
2022 4.8
Streefwaarde: < 5
Voeder eenheid melk (VEM)
2020 (referentiejaar) 982
2021 969
2022 969
Streefwaarde: > 970
RE/kVEM verhouding
2020 (referentiejaar) 163
2021 158
2022 154
Streefwaarde: 155

Reductieplan

Deze maatregelen neemt Doede om zijn doelen te behalen

Voor het reduceren van hun ammoniak- en methaanemissies volgen de deelnemers de reductieroute van Netwerk Praktijkbedrijven.

Onderdeel 1
Rantsoen- en diermanagement

Stap 1
RE verlagen + jongvee verlagen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Maatregel 2
Aantal stuks jongvee verlagen tot 5 per 10 melkkoeien

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Stap 2
RE verlagen + VEM verhogen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS (zie stap 1) + verhogen van de VEM per kg DS, waarbij gestreefd wordt naar een RE/kVEM verhouding van 155.

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Laatste nieuws over Doede

Kaart

Wie ben jij in 3 woorden?
Rustig, betrouwbaar en eigen koers.

Waarom doe je mee aan Netwerk Praktijkbedrijven?
Ik wil meer grip krijgen op methaan. Mijn grootste uitdaging is dan ook om controle te krijgen op broeikasgassen.

Wat is jouw grootste uitdaging als melkveehouder?
Ons bedrijf zo inrichten dat het klaar is voor de toekomst en we balans vinden tussen privé, werk en regelgeving.

Hoe zie jij jezelf en je bedrijf in de toekomst?
Mijn bedrijf zal niet groeien in het aantal koeien. Maar ik hoop in de toekomst meer melk te produceren met gras uit weidegang. Daarnaast investeer ik op het energieneutraal maken van het bedrijf.

Over het bedrijf

Op het bedrijf van Doede Hettinga in het Friese Klooster Lidlum worden 120 koeien gemolken met twee melkrobots. De huiskavel bestaat uit kleigrond, waar zoveel mogelijk weidegang op wordt toegepast. Naast onderzoeksbedrijf van Netwerk Praktijkbedrijven is Doede ook demobedrijf van het Nieuw Nederlands Weiden-systeem van Stichting Weidegang.

Doede hettinga 8

Doede Hettinga

Onderzoeksbedrijf in Klooster Lidlum (Friesland)

'Een maatregel die ik al toepas om ammoniak- en methaanemissies te reduceren is het systeem van Nieuw Nederlands weiden; daarbij weid ik iedere dag op een ander perceel.'

Bedrijf in beeld

Vergelijkbare deelnemers

Evert luchtenbelt 1

Evert Luchtenbelt

melkveehouder in Wapenveld

Demonstratiebedrijf

Gelderland - Klei - 200 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 7994 kg meetmelk / ha
Thomas dijkstra 2

Thomas Dijkstra

melkveehouder in Rasquert

Onderzoeksbedrijf

Groningen - Klei - 120 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 18735 kg meetmelk / ha
Klaas jan van calker 42 portret KJ

Klaas Jan van Calker

melkveehouder in Berlicum

Onderzoeksbedrijf

Noord-Brabant - Zand - 150 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 21833 kg meetmelk / ha
Jacques van melick 3

Jacques van Melick

melkveehouder in Neer

Onderzoeksbedrijf

Limburg - Klei - 120 dagen weidegang - Derogatie: Nee - Gangbaar - 16721 kg meetmelk / ha