×
×
Kennismakenmet Gerjan

Onderzoeksbedrijf

Agro Innovatiecentrum De Marke, Gerjan Hilhorst, melkveehouder uit Hengelo (Gld), Gelderland

Kenmerken 2020:
Grondsoort Zand -
Totale oppervlakte 54,97 ha -
Derogatie Nee -
Aantal melkkoeien 85 -
Intensiteit 15333 kg meetmelk / ha -
Bedrijfsvoering Gangbaar -
Aantal dagen weidegang 130 dagen per jaar -
Aantal uren weidegang 7 uren per dag

Doelen en voortgang

Ammoniakemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 2271
2021 1724 -24.1%
2022 1917 -15.6%
Doel 2025: 1590 -30 %
TAN-excretie kg TAN/GVE

 

2020 73
2021 59 -19.2%
2022 60 -17.8%
     
Methaanemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 17063
2021 16732 -1.9%
2022 17616 3.2%
Doel 2025: 11944 -30 %

Kengetallen basisstappen

Jaarlijks ruw eiwit g/kg DS (RE)
2020 (referentiejaar) 159
2021 145
2022 141
Streefwaarde: < 150
Jongvee per 10 melkkoeien
2020 (referentiejaar) 5.1
2021 5.2
2022 5.3
Streefwaarde: < 5
Voeder eenheid melk (VEM)
2020 (referentiejaar) 990
2021 981
2022 971
Streefwaarde: > 970
RE/kVEM verhouding
2020 (referentiejaar) 161
2021 148
2022 145
Streefwaarde: 155

Reductieplan

Deze maatregelen neemt Gerjan om zijn doelen te behalen

Voor het reduceren van hun ammoniak- en methaanemissies volgen de deelnemers de reductieroute van Netwerk Praktijkbedrijven.

Onderdeel 1
Rantsoen- en diermanagement

Stap 1
RE verlagen + jongvee verlagen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Maatregel 2
Aantal stuks jongvee verlagen tot 5 per 10 melkkoeien

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Stap 2
RE verlagen + VEM verhogen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS (zie stap 1) + verhogen van de VEM per kg DS, waarbij gestreefd wordt naar een RE/kVEM verhouding van 155.

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Laatste nieuws over Gerjan

Kaart

Wie ben jij in 3 woorden?

Betrokken, onderzoekend, verbindend.

Waarom doet De Marke mee aan het Netwerk Praktijkbedrijven?

Omdat op De Marke heel veel wordt gemeten heeft het bedrijf een toegevoegde waarde in het verbeteren van de modellen die emissies berekenen.


Bedrijf in beeld

Over het bedrijf

Agro-innovatiecentrum De Marke is en blijft een uniek onderzoeksbedrijf. Het onderzoek op proefboerderij De Marke is gericht op een toekomstbestendige melkveehouderij op zandgrond. De Marke is het laatste melkveeproefbedrijf op zandgrond. Juist op zandgrond zijn uitdagingen groot: stikstof, fosfaat, klimaat, biodiversiteit, bodemkwaliteit, waterkwaliteit, grondgebondenheid, kringlooplandebouw, et cetera.

De Marke is uniek: over een periode van 30 jaar is een complete set aan data en ervaringen verzameld over alle facetten van kringlooplandbouw (technisch, economisch, milieukundig). De Marke speelt een sleutelrol in de totstandkoming van instrumenten als de KringloopWijzer en BEX. De Marke nam deel aan een groot aantal nationale en internationale onderzoekstrajecten.

Gerjan hilhorst 41

Gerjan Hilhorst

Onderzoeksbedrijf in Hengelo, Gelderland

'Wat er niet in gaat kan er niet uitkomen. Verminderen van emissies begint bij de voeding.'

Vergelijkbare deelnemers

Henk kerkers 3

Henk Kerkers

melkveehouder in Sterksel

Onderzoeksbedrijf

Noord-Brabant - Zand - 225 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 18178 kg meetmelk / ha
Wout huijzer 4

Wout Huijzer, Nely Schutte en Martijn Huijzer

melkveehouder in Zeerijp

Onderzoeksbedrijf

Groningen - Klei - 236 dagen weidegang - - Gangbaar - 17104 kg meetmelk / ha