×
×
Kennismakenmet Gerjan

Onderzoeksbedrijf

Agro Innovatiecentrum De Marke, Gerjan Hilhorst, melkveehouder uit Hengelo (Gld), Gelderland

Grondsoort

Zand

Totale oppervlakte

54,97 ha

Derogatie

Nee

Aantal melkkoeien

85

Intensiteit

15333 kg meetmelk / ha

Bedrijfsvoering

Gangbaar

Aantal dagen weidegang

130 dagen per jaar

Aantal uren weidegang

7 uren per dag

Kengetallen 2020

Ammoniak-emissie

Totaal 2271 kg

Methaan-emissie

Totaal 17063 kg

TAN-excretie

73 kg TAN / GVE

Jaarlijks ruw eiwit

159 gram / kilo DS

Jaarlijks melkureum

0 milligram / 100 gram

Laatste nieuws over Gerjan

Kaart

Wie ben jij in 3 woorden?
Betrokken, onderzoekend, verbindend.

Waarom doet De Marke mee aan Netwerk Praktijkbedrijven?
Omdat op De Marke heel veel wordt gemeten heeft het bedrijf een toegevoegde waarde in het verbeteren van de modellen die emissies berekenen.

Wat is jouw grootste uitdaging als melkveehouder?
Het uitvoeren van praktisch onderzoek dat bijdraagt aan het verminderen van emissies op melkveebedrijven.

Hoe zie jij jezelf en je bedrijf in de toekomst?
De veranderingen op het bedrijf gaan meer invulling geven aan natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw, klimaatbestendigheid en precisielandbouw.

Over het bedrijf

Agro-innovatiecentrum De Marke is en blijft een uniek onderzoeksbedrijf. Het onderzoek op proefboerderij De Marke is gericht op een toekomstbestendige melkveehouderij op zandgrond. De Marke is het laatste melkveeproefbedrijf op zandgrond. Juist op zandgrond zijn uitdagingen groot: stikstof, fosfaat, klimaat, biodiversiteit, bodemkwaliteit, waterkwaliteit, grondgebondenheid, kringlooplandebouw, et cetera.

De Marke is uniek: over een periode van 30 jaar is een complete set aan data en ervaringen verzameld over alle facetten van kringlooplandbouw (technisch, economisch, milieukundig). De Marke speelt een sleutelrol in de totstandkoming van instrumenten als de KringloopWijzer en BEX. De Marke nam deel aan een groot aantal nationale en internationale onderzoekstrajecten.

Gerjan hilhorst 41

Gerjan Hilhorst

Onderzoeksbedrijf in Hengelo, Gelderland

'Wat er niet in gaat kan er niet uitkomen. Verminderen van emissies begint bij de voeding.'

Bedrijf in beeld

Vergelijkbare deelnemers

Henk kerkers 3

Henk Kerkers

melkveehouder in Sterksel

Onderzoeksbedrijf

Noord-Brabant - Zand - 225 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 18178 kg meetmelk / ha
Wout huijzer 4

Wout Huijzer, Nely Schutte en Martijn Huijzer

melkveehouder in Zeerijp

Onderzoeksbedrijf

Groningen - Klei - 236 dagen weidegang - - Gangbaar - 17104 kg meetmelk / ha