×
×
Kennismakenmet Jack

Onderzoeksbedrijf

Jack Nicolaes, melkveehouder uit Klimmen, Limburg

Kenmerken 2020:
Grondsoort Löss -
Totale oppervlakte 83,95 ha -
Derogatie Ja -
Aantal melkkoeien 150 -
Intensiteit 17060 kg meetmelk / ha -
Bedrijfsvoering Gangbaar -
Aantal dagen weidegang 210 dagen per jaar -
Aantal uren weidegang 7 uren per dag

Doelen en voortgang

Ammoniakemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 3790
2021 4237 11.8%
2022 3934 3.8%
Doel 2025: 2653 -30 %
TAN-excretie kg TAN/GVE

 

2020 75
2021 80 6.7%
2022 74 -1.3%
     
Methaanemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 29407
2021 31308 6.5%
2022 35219 19.8%
Doel 2025: 20585 -30 %

Kengetallen basisstappen

Jaarlijks ruw eiwit g/kg DS (RE)
2020 (referentiejaar) 164
2021 166
2022 158
Streefwaarde: < 150
Jongvee per 10 melkkoeien
2020 (referentiejaar) 5.6
2021 5.4
2022 4.8
Streefwaarde: < 5
Voeder eenheid melk (VEM)
2020 (referentiejaar) 1012
2021 1013
2022 1001
Streefwaarde: > 970
RE/kVEM verhouding
2020 (referentiejaar) 162
2021 164
2022 158
Streefwaarde: 155

Reductieplan

Deze maatregelen neemt Jack om zijn doelen te behalen

Voor het reduceren van hun ammoniak- en methaanemissies volgen de deelnemers de reductieroute van Netwerk Praktijkbedrijven.

Onderdeel 1
Rantsoen- en diermanagement

Stap 1
RE verlagen + jongvee verlagen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Maatregel 2
Aantal stuks jongvee verlagen tot 5 per 10 melkkoeien

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Stap 2
RE verlagen + VEM verhogen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS (zie stap 1) + verhogen van de VEM per kg DS, waarbij gestreefd wordt naar een RE/kVEM verhouding van 155.

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Laatste nieuws over Jack

Kaart

Wie ben je in 3 woorden?
Praktische, gemotiveerde veehouder.

Waarom doe je mee aan Netwerk Praktijkbedrijven?
Omdat ik mee wil helpen bij praktische, werkbare oplossingen voor reductie, die aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

Wat is jouw grootste uitdaging als melkveehouder?
Om op een verantwoorde en gerespecteerde wijze voeding te blijven produceren. Met draagvlak uit de samenleving.

Hoe zie jij jezelf en je bedrijf in de toekomst?
Wij boeren zijn onmisbaar in dit gebied, we hebben meer functies dan alleen melk produceren. Wij vervullen zowel op maatschappelijk als landschappelijk gebied een grote rol in de gemeenschap. Ook bij waterberging, verdrogingsvraagstukken zijn wij van blijvende waarde.

Over het bedrijf

Ons melkveebedrijf is gelegen tussen Klimmen en Valkenburg. Wij zijn een melkveebedrijf met 190 koeien en 100 ha grond. Sinds 1958 boeren we op deze plek in Limburg. Zelf ben ik de 3e generatie en onze 2 zonen dus de 4e. Tevens verhuren we vakantie-appartementen onder de naam Heerehoeve.

Bedrijf in beeld

Jack nicolaes 3

Jack Nicolaes

Onderzoeksbedrijf in Klimmen, Limburg

'Goede zorg voor de bodem is fundamenteel, de rest is dan peanuts.'

Vergelijkbare deelnemers

Rene jacobs 5

René Jacobs

melkveehouder in Nuth

Demonstratiebedrijf

Limburg - Löss - 190 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 19185 kg meetmelk / ha
Leo coppens 3

Leo Coppens

melkveehouder in Riethoven

Demonstratiebedrijf

Noord-Brabant - Zand - 240 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 32782 kg meetmelk / ha
Leendert van Staalduijnen-6 portret

Leendert van Staalduijnen

melkveehouder in Ermelo

Onderzoeksbedrijf

Gelderland - Zand - 140 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 14265 kg meetmelk / ha