×
×
Kennismakenmet Jacques

Onderzoeksbedrijf

Jacques van Melick, melkveehouder uit Neer, Limburg

Kenmerken 2020:
Grondsoort Klei -
Totale oppervlakte 78 ha -
Derogatie Nee -
Aantal melkkoeien 180 -
Intensiteit 16721 kg meetmelk / ha -
Bedrijfsvoering Gangbaar -
Aantal dagen weidegang 120 dagen per jaar -
Aantal uren weidegang 6 uren per dag

Doelen en voortgang

Ammoniakemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 3860
2021 3224 -16.5%
2022 3694 -4.3%
2023 3249 -15.8%
Doel 2025: 2702 -30 %
TAN-excretie kg TAN/GVE

 

2020 77
2021 70 -9.1%
2022 72 -6.5%
2023 61 -20.8%
     
Methaanemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 31221
2021 30444 -2.5%
2022 33580 7.6%
2023 33826 8.3%
Doel 2025: 21855 -30 %

Kengetallen basisstappen

Jaarlijks ruw eiwit g/kg DS (RE)
2020 (referentiejaar) 164
2021 163
2022 167
2023 155
Streefwaarde: < 150
Jongvee per 10 melkkoeien
2020 (referentiejaar) 2.7
2021 2.1
2022 1.5
2023 2.8
Streefwaarde: < 5
Voeder eenheid melk (VEM)
2020 (referentiejaar) 1007
2021 1015
2022 1019
2023 1020
Streefwaarde: > 970
RE/kVEM verhouding
2020 (referentiejaar) 163
2021 161
2022 164
2023 152
Streefwaarde: 155

Reductieplan

Deze maatregelen neemt Jacques om zijn doelen te behalen

Voor het reduceren van hun ammoniak- en methaanemissies volgen de deelnemers de reductieroute van Netwerk Praktijkbedrijven.

Onderdeel 1
Rantsoen- en diermanagement

Stap 1
RE verlagen + jongvee verlagen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Maatregel 2
Aantal stuks jongvee verlagen tot 5 per 10 melkkoeien

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Stap 2
RE verlagen + VEM verhogen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS (zie stap 1) + verhogen van de VEM per kg DS, waarbij gestreefd wordt naar een RE/kVEM verhouding van 155.

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Laatste nieuws over Jacques

Kaart

Wie ben jij in 2 woorden?
Vol energie, positief en nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen.

Waarom doe je mee aan Netwerk Praktijkbedrijven?
Ik hoop door deelname aan Netwerk Praktijkbedrijven aan te kunnen tonen dat we als sector efficiënt kunnen werken.

Wat is jouw grootste uitdaging als melkveehouder?
Binnen de scherpe milieuwetgeving toch een goed inkomen realiseren.

Hoe zie jij jezelf en je bedrijf in de toekomst?
We proberen met ons bedrijf zo optimaal mogelijk te functioneren in onze omgeving. Het produceren van vlog-melk is onze hoofdtak. Daarnaast is het voor ons bestaansrecht niet onbelangrijk dat we naast de markt ook de omgeving en consument betrekken bij hetgeen we doen. Zo betrekken we burgers bij ons melkveebedrijf middels een melktap, softijsautomaat, patrijzenbeheer en de verkoop van vleespakketten van eigen gefokte angus runderen. Ik geloof dat als je mensen bij je bedrijf betrekt, je op die manier ook draagvlak verdient voor de toekomst.

Over het bedrijf

Het melkveebedrijf van Jacques van Melick is gedeeltelijk in de uiterwaarden van de Maas gevestigd. Het (matig verkavelde) bedrijf is de afgelopen 15 jaren gegroeid van 30 naar 195 melkkoeien, waarbij de jongvee opfok wordt uitbesteed. Er wordt gemolken met een 2x8 rapid exit melkstal en gevoerd met een krabbak.

Jacques zijn bedrijfsvoering is gericht op rendement en het pakken van kansen. Hij houdt er van om zaken uit te proberen. Zo worden er sinds een aantal jaren zomerveldbonen geteeld. Verder probeert het bedrijf een regionale kringloop te sluiten, o.a. door het voeren van bierborstel wat afkomstig is van een lokale brouwerij. Maar ook door een eigen vleesproductie van Aberdeen Angus kruislingen (die o.a. het restvoer van de melkkoeien opvreten en in een natuurgebied nabij weiden). Tot slot heeft het bedrijf ook een eigen melktap; waarmee ze in verbinding (blijven) staan met de maatschappij.

Jacques van melick 3

Jacques van Melick

Onderzoeksbedrijf in Neer, Limburg

'Niet geschoten is altijd mis, soms moet je gewoon iets uitproberen om uit te zoeken of het bij jou en je bedrijf past.'

Bedrijf in beeld

Vergelijkbare deelnemers

Sjoerd reitsma 3

Sjoerd Reitsma

melkveehouder in Piaam

Onderzoeksbedrijf

Friesland - Klei - 120 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 18734 kg meetmelk / ha
Doede hettinga 8

Doede Hettinga

melkveehouder in Klooster Lidlum

Onderzoeksbedrijf

Friesland - Klei - 200 dagen weidegang - - Gangbaar - 16568 kg meetmelk / ha
Thomas dijkstra 2

Thomas Dijkstra

melkveehouder in Rasquert

Onderzoeksbedrijf

Groningen - Klei - 120 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 18735 kg meetmelk / ha