×
×
Kennismakenmet Klaas Jan

Ondersteijn melkveebedrijf, Klaas Jan van Calker, melkveehouder uit Berlicum, Noord-Brabant

Kenmerken 2020:
Grondsoort Zand -
Totale oppervlakte 83,97 ha -
Derogatie Ja -
Aantal melkkoeien 160 -
Intensiteit 21833 kg meetmelk / ha -
Bedrijfsvoering Gangbaar -
Aantal dagen weidegang 150 dagen per jaar -
Aantal uren weidegang 5 uren per dag

Doelen en voortgang

Ammoniakemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 3940
2021 4040 2.5%
2022 4615 17.1%
Doel 2025: 2758 -30 %
TAN-excretie kg TAN/GVE

 

2020 79
2021 79 0%
2022 82 3.8%
     
Methaanemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 34626
2021 34219 -1.2%
2022 35030 1.2%
Doel 2025: 24238 -30 %

Kengetallen basisstappen

Jaarlijks ruw eiwit g/kg DS (RE)
2020 (referentiejaar) 160
2021 158
2022 162
Streefwaarde: < 150
Jongvee per 10 melkkoeien
2020 (referentiejaar) 3.6
2021 3.9
2022 3.8
Streefwaarde: < 5
Voeder eenheid melk (VEM)
2020 (referentiejaar) 1012
2021 976
2022 946
Streefwaarde: > 970
RE/kVEM verhouding
2020 (referentiejaar) 158
2021 162
2022 171
Streefwaarde: 155

Reductieplan

Deze maatregelen neemt Klaas Jan om zijn doelen te behalen

Voor het reduceren van hun ammoniak- en methaanemissies volgen de deelnemers de reductieroute van Netwerk Praktijkbedrijven.

Onderdeel 1
Rantsoen- en diermanagement

Stap 1
RE verlagen + jongvee verlagen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Maatregel 2
Aantal stuks jongvee verlagen tot 5 per 10 melkkoeien

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Stap 2
RE verlagen + VEM verhogen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS (zie stap 1) + verhogen van de VEM per kg DS, waarbij gestreefd wordt naar een RE/kVEM verhouding van 155.

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Laatste nieuws over Klaas Jan

Kaart

Wie ben jij in 3 woorden?
Gedreven, toekomstgericht, zelfstandig.

Waarom doe je mee aan Netwerk Praktijkbedrijven?
Omdat wij de noodzaak zien om onze emissies verder te reduceren. Wij willen een bijdrage leveren aan oplossingen die praktisch en betaalbaar zijn. Afwachten is geen optie.

Wat is jouw grootste uitdaging als melkveehouder?
Waarde toevoegen in onze keten en inspelen op de wensen van de klanten en consumenten van onze zuivelproducten. De landbouw zit midden in een transitie, de verwachtingen vanuit klanten, beleid en maatschappij zijn enorm en bovendien worden de verwachtingen continue bijgesteld. Welke keuzes kun je in je bedrijfsvoering maken zodat je bedrijf ook voor de volgende generatie perspectief heeft.

Hoe zie jij jezelf in je bedrijf in de toekomst?
Naast het werk op het melkveebedrijf ben ik ook werkzaam voor Unilever op het gebied van duurzame zuivel. Die combinatie biedt voor mij en ons bedrijf veel uitdagingen en inspiratie, wat ook betekent dat ik dit blijf doen. Stap voor stap willen we ons bedrijf klaarstomen voor een eventuele volgende generatie en wel op zo’n manier dat zij hun eigen keuzes kunnen maken en niet gedwongen worden onze keuzes te volgen.

Volg Klaas Jan op sociale media:

Over het bedrijf

Klaas Jan en zijn partner zijn samen met zijn zwager en vrouw vennoot van het melkveebedrijf in Berlicum, Noord-Brabant. Het bedrijf is deelnemer van het 'On the Way to PlanetProof' programma en het bedrijf maakt onderdeel uit van het Van Gogh Nationaal Park. Naast het produceren van melk wordt met 1500 zonnepanelen ook energie opgewekt voor 85 huishoudens.

Klaas jan van calker 42 portret KJ

Klaas Jan van Calker

Onderzoeksbedrijf in Berlicum (Noord-Brabant)

'De melkveehouder kan en gaat een bijdrage leveren aan het beperken van klimaatverandering. Netwerk Praktijkbedrijven is één van de initiatieven die hiervoor de bouwstenen aanlevert.'

Bedrijf in beeld

Vergelijkbare deelnemers

Evert luchtenbelt 1

Evert Luchtenbelt

melkveehouder in Wapenveld

Demonstratiebedrijf

Gelderland - Klei - 200 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 7994 kg meetmelk / ha
Doede hettinga 8

Doede Hettinga

melkveehouder in Klooster Lidlum

Onderzoeksbedrijf

Friesland - Klei - 200 dagen weidegang - - Gangbaar - 16568 kg meetmelk / ha
Thomas dijkstra 2

Thomas Dijkstra

melkveehouder in Rasquert

Onderzoeksbedrijf

Groningen - Klei - 120 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 18735 kg meetmelk / ha