×
×
Kennismakenmet Marijn

Demonstratiebedrijf

Edelweisz Dairy V.O.F., Marijn van Aart, melkveehouder uit Rutten, Flevoland

Kenmerken 2020:
Grondsoort Klei -
Totale oppervlakte 48 ha -
Derogatie Ja -
Aantal melkkoeien 95 -
Intensiteit 19282 kg meetmelk / ha -
Bedrijfsvoering Gangbaar -
Aantal dagen weidegang 170 dagen per jaar -
Aantal uren weidegang 5 uren per dag

Doelen en voortgang

Ammoniakemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 2556
2021 2063 -19.3%
2022 2412 -5.6%
Doel 2025: 1789 -30 %
TAN-excretie kg TAN/GVE

 

2020 81
2021 62 -23.5%
2022 65 -19.8%
     
Methaanemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 18337
2021 17652 -3.7%
2022 17550 -4.3%
Doel 2025: 12836 -30 %

Kengetallen basisstappen

Jaarlijks ruw eiwit g/kg DS (RE)
2020 (referentiejaar) 156
2021 147
2022 153
Streefwaarde: < 150
Jongvee per 10 melkkoeien
2020 (referentiejaar) 0.7
2021 0.5
2022 0.7
Streefwaarde: < 5
Voeder eenheid melk (VEM)
2020 (referentiejaar) 954
2021 974
2022 989
Streefwaarde: > 970
RE/kVEM verhouding
2020 (referentiejaar) 164
2021 151
2022 155
Streefwaarde: 155

Reductieplan

Deze maatregelen neemt Marijn om zijn doelen te behalen

Voor het reduceren van hun ammoniak- en methaanemissies volgen de deelnemers de reductieroute van Netwerk Praktijkbedrijven.

Onderdeel 1
Rantsoen- en diermanagement

Stap 1
RE verlagen + jongvee verlagen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Maatregel 2
Aantal stuks jongvee verlagen tot 5 per 10 melkkoeien

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Stap 2
RE verlagen + VEM verhogen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS (zie stap 1) + verhogen van de VEM per kg DS, waarbij gestreefd wordt naar een RE/kVEM verhouding van 155.

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Laatste nieuws over Marijn

Kaart

Wie ben jij in 3 woorden?
Breed georiënteerd, innovatief, sociaal.

Waarom doe je mee aan Netwerk Praktijkbedrijven?
De sector staat voor maatschappelijke vraagstukken die een bepaalde uitwerking gaan hebben op mijn erf en op het erf van mijn collega-melkveehouders. Hoe die uitwerking eruit kan zien hoop ik te ontdekken tijdens dit project. Ik ben op zoek naar meer informatie over de ammoniak- en methaanemissies op het bedrijf. Als deelnemer denk en experimenteer ik graag mee om te ontdekken wat de mogelijkheden zijn om te sturen op het reduceren van emissies op ons bedrijf. Mijn inzichten en ervaringen wil ik vervolgens graag delen met collega’s.

Wat is jouw grootste uitdaging als melkveehouder?
In de Noordoostpolder wordt veel grond tussen akkerbouw en melkveehouderij uitgeruild. Dit betekent dat het merendeel van het grasland eenjarig is. Qua opbrengst en voederwaarde is dit super. Echter is het lastig om voldoende ruw eiwit te oogsten.

Hoe zie jij jezelf en je bedrijf in de toekomst?

De bedrijfsgebouwen zijn aan een grondige renovatie toe. Een gerenoveerde stal zal meer arbeidsgemak en een hoger dierwelzijn met zich mee brengen. Ook zal er zorg zijn voor ammoniakreductie via een vloersysteem. Het gemengde karakter zal meer in balans zijn, waar nadrukkelijk de hoofdtak melkveehouderij blijft.

Over het bedrijf

Het bedrijf is na de inpoldering ingericht als een gemengd bedrijf. Marijns opa was de eerste generatie boer op dit bedrijf. Marijns vader heeft het gespecialiseerd in de melkveehouderij. Toen de vof, Edelweisz Dairy is opgericht tussen Marijn en zijn vader is het gemengde karakter ook weer terug gebracht. Dit betekent dat naast de melkveehouderij ook vroege wortels en zaai-uien worden geteeld. Totaal is 48 hectare grond in gebruik. De veestapel is op dit moment 95 stuks melkvee. Daarvan zijn 8 stuks zuiver jersey; dit aantal zal in de toekomst groeien.

Profielfoto marijn van aart 3

Marijn van Aart

Demonstratiebedrijf in Rutten, Flevoland

'Een vliegtuig rijst het hoogst tegen de wind in…. Samen uit de luwte stappen van het bekende en op zoek naar antwoorden voor de toekomst.'

Bedrijf in beeld

Vergelijkbare deelnemers

Hans van kats 11

Hans van Kats

melkveehouder in Lopik

Demonstratiebedrijf

Utrecht - Klei - 180 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 23046 kg meetmelk / ha
Sjoerd van der helm 29

Sjoerd van der Helm

melkveehouder in Zuidschermer

Demonstratiebedrijf

Noord-Holland - Klei - 130 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 18066 kg meetmelk / ha
Richard de bie 31

Richard de Bie

melkveehouder in Werkhoven

Demonstratiebedrijf

Utrecht - Klei - 145 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 28515 kg meetmelk / ha