×
×
Kennismakenmet Marten

Demonstratiebedrijf

Marten de Jong, melkveehouder uit Baaium, Friesland

Grondsoort

Klei

Totale oppervlakte

Onbekend ha

Derogatie
Aantal melkkoeien

175

Intensiteit

kg meetmelk / ha

Bedrijfsvoering

Gangbaar

Aantal dagen weidegang

180 dagen per jaar

Aantal uren weidegang

8 uren per dag

Kengetallen 2020

Ammoniak-emissie

Totaal kg

Methaan-emissie

Totaal kg

TAN-excretie

kg TAN / GVE

Jaarlijks ruw eiwit

gram / kilo DS

Jaarlijks melkureum

milligram / 100 gram

Kaart
Geen beschrijving beschikbaar.

Bedrijf in beeld