×
×
Kennismakenmet Marten

Demonstratiebedrijf

Marten de Jong, melkveehouder uit Baaium, Friesland

Kenmerken 2020:
Grondsoort Klei -
Totale oppervlakte 98 ha -
Derogatie Ja -
Aantal melkkoeien 192 -
Intensiteit 17366 kg meetmelk / ha -
Bedrijfsvoering Gangbaar -
Aantal dagen weidegang 180 dagen per jaar -
Aantal uren weidegang 8 uren per dag

Doelen en voortgang

Ammoniakemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 4842
2021 4016 -17.1%
2022 4202 -13.2%
2023 4731 -2.3%
Doel 2025: 3389 -30 %
TAN-excretie kg TAN/GVE

 

2020 70
2021 50 -28.6%
2022 43 -38.6%
2023 53 -24.3%
     
Methaanemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 37413
2021 37848 1.2%
2022 38653 3.3%
2023 39666 6%
Doel 2025: 26189 -30 %

Kengetallen basisstappen

Jaarlijks ruw eiwit g/kg DS (RE)
2020 (referentiejaar) 156
2021 136
2022 131
2023 141
Streefwaarde: < 150
Jongvee per 10 melkkoeien
2020 (referentiejaar) 4.8
2021 4.7
2022 4.7
2023 4.6
Streefwaarde: < 5
Voeder eenheid melk (VEM)
2020 (referentiejaar) 965
2021 980
2022 995
2023 1000
Streefwaarde: > 970
RE/kVEM verhouding
2020 (referentiejaar) 162
2021 139
2022 132
2023 141
Streefwaarde: 155

Reductieplan

Deze maatregelen neemt Marten om zijn doelen te behalen

Voor het reduceren van hun ammoniak- en methaanemissies volgen de deelnemers de reductieroute van Netwerk Praktijkbedrijven.

Onderdeel 1
Rantsoen- en diermanagement

Stap 1
RE verlagen + jongvee verlagen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Maatregel 2
Aantal stuks jongvee verlagen tot 5 per 10 melkkoeien

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Stap 2
RE verlagen + VEM verhogen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS (zie stap 1) + verhogen van de VEM per kg DS, waarbij gestreefd wordt naar een RE/kVEM verhouding van 155.

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Laatste nieuws over Marten

Kaart

Wie ben jij in 3 woorden?
Zorgzaam, altijd positief, verbindend.

Waarom doe je mee aan Netwerk Praktijkbedrijven?
Ik doe mee omdat ik graag zelf in actie kom om de doelstellingen te behalen. En hierbij de grenzen op zoek van wat haalbaar is en wat niet. Ik sta achter dit LTO Noord initiatief.

Wat is jouw grootste uitdaging als melkveehouder?
Als gezinsbedrijf er wat moois van maken, waar eenieder trots op kan zijn. Door goed voor het vee te zorgen krijg je ook mooie resultaten, waarbij we altijd proberen rekening te houden met de omgeving.

Hoe zie jij jezelf in je bedrijf in de toekomst?
We hebben twee opvolgers, zij krijgen de ruimte om zich te ontplooien. Op ons gezinsbedrijf zijn de lijnen kort. We kunnen als we gezond mogen blijven, samen nog mooie jaren tegemoet gaan.

Over het bedrijf

Het bedrijf van Marten de Jong is een echt weidebedrijf, met gemiddeld rond de 180 dagen weidegang, waarvan 9 uur per dag. Ook is er veel zorg voor de weidevogels. Het bedrijf heeft in totaal 55% agrarisch natuurbeheer. Op deze manier is het goed boeren in een passende en open omgeving.

Marten de jong 7

Marten de Jong

Demonstratiebedrijf in Baijum, Friesland

'Altijd “de kop der foar”, zeggen we hier in Fryslan. We hebben immers het mooiste beroep van de schepping, je moet het willen zien!'

Bedrijf in beeld

Vergelijkbare deelnemers

Jacques van melick 3

Jacques van Melick

melkveehouder in Neer

Onderzoeksbedrijf

Limburg - Klei - 120 dagen weidegang - Derogatie: Nee - Gangbaar - 16721 kg meetmelk / ha
Johan molenaar 4

Johan Molenaar

melkveehouder in Hoeven

Demonstratiebedrijf

Noord-Brabant - Klei - 0 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 32273 kg meetmelk / ha