×
×
Kennismakenmet Paul en Tess

Demonstratiebedrijf

Paul en Tess Verkleij, melkveehouder uit Hazerswoude-Dorp, Zuid-Holland

Kenmerken 2020:
Grondsoort Veen -
Totale oppervlakte 68,49 ha -
Derogatie Ja -
Aantal melkkoeien 230 -
Intensiteit 34900 kg meetmelk / ha -
Bedrijfsvoering Gangbaar -
Aantal dagen weidegang 120 dagen per jaar -
Aantal uren weidegang 6 uren per dag

Doelen en voortgang

Ammoniakemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 4287
2021 4026 -6.1%
2022 3970 -7.4%
2023 5512 28.6%
Doel 2025: 3001 -30 %
TAN-excretie kg TAN/GVE

 

2020 85
2021 83 -2.4%
2022 77 -9.4%
2023 73 -14.1%
     
Methaanemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 44500
2021 42660 -4.1%
2022 43507 -2.2%
2023 49200 10.6%
Doel 2025: 31150 -30 %

Kengetallen basisstappen

Jaarlijks ruw eiwit g/kg DS (RE)
2020 (referentiejaar) 174
2021 172
2022 170
2023 162
Streefwaarde: < 150
Jongvee per 10 melkkoeien
2020 (referentiejaar) 1.6
2021 1.3
2022 1.4
2023 1.4
Streefwaarde: < 5
Voeder eenheid melk (VEM)
2020 (referentiejaar) 1011
2021 1016
2022 1038
2023 1044
Streefwaarde: > 970
RE/kVEM verhouding
2020 (referentiejaar) 172
2021 169
2022 164
2023 154
Streefwaarde: 155

Reductieplan

Deze maatregelen neemt Paul en Tess om zijn doelen te behalen

Voor het reduceren van hun ammoniak- en methaanemissies volgen de deelnemers de reductieroute van Netwerk Praktijkbedrijven.

Onderdeel 1
Rantsoen- en diermanagement

Stap 1
RE verlagen + jongvee verlagen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Maatregel 2
Aantal stuks jongvee verlagen tot 5 per 10 melkkoeien

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Stap 2
RE verlagen + VEM verhogen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS (zie stap 1) + verhogen van de VEM per kg DS, waarbij gestreefd wordt naar een RE/kVEM verhouding van 155.

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Laatste nieuws over Paul en Tess

Kaart

Wie ben jij in 3 woorden?
Een enthousiaste en fanatieke melkveehouder.

Waarom doe je mee aan Netwerk Praktijkbedrijven?

Ik doe mee aan het Netwerk om meer inhoudelijke kennis op te doen en een bijdrage te kunnen leveren aan de dataverzameling. Daarnaast om te leren van de ervaringen van collega’s met vergelijkbare bedrijven.

Wat is jouw grootste uitdaging als melkveehouder?
Ik zou graag de volgende generatie de kans geven om ook melkveehouder te worden. In het algemeen wil ik graag uitdragen dat wij melkveehouders onze plek in de samenleving verdienen.

Hoe zie jij jezelf en je bedrijf in de toekomst?
Hetzelfde als nu, ik zit goed op m’n plek.

Over het bedrijf

Het bedrijf is een typisch ruilverkavelingsbedrijf, gelegen in het Groene Hart van Nederland. De oom en vader van Paul verplaatsten het bedrijf in de beginjaren 80 naar de huidige locatie. Inmiddels runt Paul samen met zijn broer Joost en beide echtgenotes het intensieve melkveebedrijf, waarbij het jongvee op een externe locatie is ondergebracht.

Bedrijf in beeld

Paul verkleij 59

Paul Verkleij

Paul Verkleij, demonstratiebedrijf Hazerswoude-Dorp, Zuid-Holland

'Wij melkveehouders verdienen onze plek in de samenleving'

Vergelijkbare deelnemers

Sytze zwaagstra 8

Sytze Zwaagstra

melkveehouder in Nij Beets

Onderzoeksbedrijf

Friesland - Veen - 120 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 10169 kg meetmelk / ha
Sjoerd reitsma 3

Sjoerd Reitsma

melkveehouder in Piaam

Onderzoeksbedrijf

Friesland - Klei - 120 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 18734 kg meetmelk / ha
Corne van rees 7

Corné van Rees

melkveehouder in Brandwijk

Demonstratiebedrijf

Zuid-Holland - Veen - 173 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 14365 kg meetmelk / ha