×
×
Kennismakenmet René

Demonstratiebedrijf

Gen Dreesch, René Jacobs, melkveehouder uit Nuth, Limburg

Kenmerken 2020:
Grondsoort Löss -
Totale oppervlakte 44,48 ha -
Derogatie Ja -
Aantal melkkoeien 88 -
Intensiteit 19185 kg meetmelk / ha -
Bedrijfsvoering Gangbaar -
Aantal dagen weidegang 190 dagen per jaar -
Aantal uren weidegang 5 uren per dag

Doelen en voortgang

Ammoniakemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 2640
2021 2730 3.4%
2022 2105 -20.3%
2023 1942 -26.4%
Doel 2025: 1848 -30 %
TAN-excretie kg TAN/GVE

 

2020 72
2021 83 15.3%
2022 73 1.4%
2023 64 -11.1%
     
Methaanemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 18137
2021 18591 2.5%
2022 17634 -2.8%
2023 18062 -0.4%
Doel 2025: 12696 -30 %

Kengetallen basisstappen

Jaarlijks ruw eiwit g/kg DS (RE)
2020 (referentiejaar) 167
2021 170
2022 164
2023 154
Streefwaarde: < 150
Jongvee per 10 melkkoeien
2020 (referentiejaar) 6.5
2021 6.2
2022 5.5
2023 5.5
Streefwaarde: < 5
Voeder eenheid melk (VEM)
2020 (referentiejaar) 992
2021 970
2022 1001
2023 992
Streefwaarde: > 970
RE/kVEM verhouding
2020 (referentiejaar) 168
2021 175
2022 164
2023 154
Streefwaarde: 155

Reductieplan

Deze maatregelen neemt René om zijn doelen te behalen

Voor het reduceren van hun ammoniak- en methaanemissies volgen de deelnemers de reductieroute van Netwerk Praktijkbedrijven.

Onderdeel 1
Rantsoen- en diermanagement

Stap 1
RE verlagen + jongvee verlagen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Maatregel 2
Aantal stuks jongvee verlagen tot 5 per 10 melkkoeien

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Stap 2
RE verlagen + VEM verhogen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS (zie stap 1) + verhogen van de VEM per kg DS, waarbij gestreefd wordt naar een RE/kVEM verhouding van 155.

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Laatste nieuws over René

Kaart

Wie ben jij in 3 woorden?
Rustig, aanhouder, kritisch positief.

Waarom doe je mee aan Netwerk Praktijkbedrijven?
Ik vind het niet alleen belangrijk dat praktische en betaalbare maatregelen uitgeprobeerd worden, maar ook dat het verteld wordt als blijkt dat zaken niet haalbaar zijn. De kracht van dit project is de integrale aanpak: dat de gehele bedrijfsvoering onder de loep wordt genomen, rekening houdend met eventuele negatieve impact op bijvoorbeeld biodiversiteit, bodemleven, erosie en het landschap.

Wat is jouw grootste uitdaging als melkveehouder?
Mijn persoonlijke uitdaging is om meer ruwvoer van eigen land te produceren en nauwkeuriger bij te sturen op rantsoen.

Hoe zie jij jezelf en je bedrijf in de toekomst?
Van buitenaf zal het bedrijf de komende jaren niet lijken te veranderen. Het zal vooral een aanscherping van het totale bedrijfsmanagement zijn die ervoor zorgen dat milieudoelen behaald worden.

Over het bedrijf

Het bedrijf heeft René destijds van zijn ouders overgenomen. Gezien zijn kinderen nog jong zijn, is het nog onzeker of zij de ambities hebben het bedrijf op te willen volgen. In 2007 is er een nieuwe stal gebouwd. Verduurzaming van het bedrijf heeft recent plaatsgevonden met de aanleg van zonnepanelen. Daarnaast probeert het bedrijf meer grondgebonden te worden.

Rene Jacobs

René Jacobs

Demonstratiebedrijf in Nuth (Limburg)

'Bij oplossingen hoef je niet alleen aan grote, technische investeringen te denken. Een simpele aanpassing van de voeding tijdens droogstand kan al een positief effect hebben op de gezondheid van je koeien en daarmee ook op milieuprestatie en op het rendement in euro’s. Tijdens de blauwtong-uitbraak heb ik geleerd dat alles staat of valt met de gezondheid van je veestapel en je bodem. Blijf geloven in een oplossing en laat je plezier in het werken met je koeien je niet afnemen. Ook niet door negatieve berichten in de media en actiegroepen. Je plezier in het werk is het allerbelangrijkste!'

Bedrijf in beeld

Vergelijkbare deelnemers

Jack nicolaes 3

Jack Nicolaes

melkveehouder in Klimmen

Onderzoeksbedrijf

Limburg - Löss - 210 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 17060 kg meetmelk / ha
Leo coppens 3

Leo Coppens

melkveehouder in Riethoven

Demonstratiebedrijf

Noord-Brabant - Zand - 240 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 32782 kg meetmelk / ha
Leendert van Staalduijnen-6 portret

Leendert van Staalduijnen

melkveehouder in Ermelo

Onderzoeksbedrijf

Gelderland - Zand - 140 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 14265 kg meetmelk / ha