×
×
Kennismakenmet Rudie en Bart

Demonstratiebedrijf

De Achtermaate, Rudie en Bart Freriks, melkveehouder uit Luttenberg, Overijssel

Kenmerken 2020:
Grondsoort Zand -
Totale oppervlakte 39,51 ha -
Derogatie Ja -
Aantal melkkoeien 80 -
Intensiteit 19193 kg meetmelk / ha -
Bedrijfsvoering Gangbaar -
Aantal dagen weidegang 180 dagen per jaar -
Aantal uren weidegang 7 uren per dag

Doelen en voortgang

Ammoniakemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 2377
2021 2183 -8.2%
2022 2161 -9.1%
Doel 2025: 1664 -30 %
TAN-excretie kg TAN/GVE

 

2020 68
2021 64 -5.9%
2022 68 0%
     
Methaanemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 17654
2021 17554 -0.6%
2022 16765 -5%
Doel 2025: 12358 -30 %

Kengetallen basisstappen

Jaarlijks ruw eiwit g/kg DS (RE)
2020 (referentiejaar) 154
2021 151
2022 156
Streefwaarde: < 150
Jongvee per 10 melkkoeien
2020 (referentiejaar) 5.5
2021 5.4
2022 4.8
Streefwaarde: < 5
Voeder eenheid melk (VEM)
2020 (referentiejaar) 966
2021 971
2022 969
Streefwaarde: > 970
RE/kVEM verhouding
2020 (referentiejaar) 159
2021 156
2022 161
Streefwaarde: 155

Reductieplan

Deze maatregelen neemt Rudie en Bart om zijn doelen te behalen

Voor het reduceren van hun ammoniak- en methaanemissies volgen de deelnemers de reductieroute van Netwerk Praktijkbedrijven.

Onderdeel 1
Rantsoen- en diermanagement

Stap 1
RE verlagen + jongvee verlagen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Maatregel 2
Aantal stuks jongvee verlagen tot 5 per 10 melkkoeien

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Stap 2
RE verlagen + VEM verhogen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS (zie stap 1) + verhogen van de VEM per kg DS, waarbij gestreefd wordt naar een RE/kVEM verhouding van 155.

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Laatste nieuws over Rudie en Bart

Kaart

Wie zijn jullie in 3 woorden?
Bart:
Koeienboer, analyserend, positief ingesteld.
Rudie:
Positief, open kijk naar de wereld, onderzoekend, nieuwsgierig.

Waarom doen jullie mee aan Netwerk Praktijkbedrijven?
Bart: Om meer te leren over ammoniak en methaan. Emissiereductie heeft wel mijn interesse en wordt naar de toekomst toe ook steeds belangrijker. Ik hoop binnen dit project eenvoudige maatregelen voor emissiereductie te vinden die ook makkelijk inpasbaar zijn voor andere melkveehouders.
Rudie:
Er liggen flinke opgaven op het gebied van stikstof en klimaat. Ongeacht wie verantwoordelijk is voor welk aandeel kunnen we een bijdrage leveren aan de oplossing. Het Netwerk ondersteunt dat en maakt inzichtelijk wat verschillende mogelijke maatregelen bijdragen.

Volg Rudie en Bart op sociale media:

Wat is jullie grootste uitdaging als melkveehouder?
Bart:
Het belangrijkste is voor mij dat de koeien gezond zijn, daarna komt de rest. Mijn grootste uitdaging naar de toekomst toe is de bedrijfsovername. Kunnen we op de huidige locatie wel door of moeten we verplaatsen? En wat voor bedrijf wil ik dan precies en hoe wil ik dat vormgeven? Dat zijn zaken die ik nog lastig vind.
Rudie:
Kijken voorbij de waan van de dag. Wat wordt er van ons verwacht als melkveehouder en hoe maken we ons bedrijf daarvoor klaar. We zijn redelijk intensief. Staan zo langzamerhand voor opvolging. Hebben geen NB-vergunning. De vraag dringt zich op of de huidige locatie de juiste is of dat we het bedrijf (deels) verplaatsen naar een locatie met goede NB en verkaveling.

Hoe zien jullie jezelf en jullie bedrijf in de toekomst?
Bart:
Ik zie mezelf puur als melkveehouder in de toekomst. Liever geen werk naast het bedrijf. Wel als een melkveehouder die blijft zoeken naar verbeteringen binnen het bedrijf.
Rudie:
Een bedrijf met voldoende perspectief voor Bart en ik langzaam wat meer naar de achtergrond.

Over het bedrijf

De Achtermaate is een melkveebedrijf met 80 koeien en bevindt zich 200 meter van de Sallandse Heuvelrug. Rudie runt samen met zijn zoon Bart (bedrijfsopvolger) het bedrijf. Bart is nog studerend. Rudie heeft veel bestuurs- en projectwerk gedaan. Daarbij heeft hij goede resultaten behaald met het verrijken van grasland met klaver en kruiden. Rudie en Bart willen hun ervaringen graag delen met collega-melkveehouders en de maatschappij. De Achtermaate zet zich in voor duurzaamheid, klimaat, milieu, dierwelzijn, grasland beheer, weidevogels en biodiversiteit.

Rudie bart freriks 10

Bart Freriks

Demonstratiebedrijf in Luttenberg, Overijssel

'Van elk project leer je wel iets en neem je zaken mee die voor je eigen bedrijf interessant kunnen zijn.'

Bedrijf in beeld

Vergelijkbare deelnemers

Rene woestenenk 7

René en Michiel Woestenenk

melkveehouder in Laren

Demonstratiebedrijf

Gelderland - Zand - 150 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 21647 kg meetmelk / ha
Geert stevens 16

Geert Stevens

melkveehouder in Dijkerhoek

Onderzoeksbedrijf

Overijssel - Zand - 155 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 19653 kg meetmelk / ha
Jan gieben 43

Jan Gieben

melkveehouder in Wilbertoord

Demonstratiebedrijf

Noord-Brabant - Zand - 216 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 19556 kg meetmelk / ha