×
×
Kennismakenmet Sjoerd

Onderzoeksbedrijf

Sjoerd Reitsma, melkveehouder uit Piaam, Friesland

Kenmerken 2020:
Grondsoort Klei -
Totale oppervlakte 68,09 ha -
Derogatie Ja -
Aantal melkkoeien 135 -
Intensiteit 18734 kg meetmelk / ha -
Bedrijfsvoering Gangbaar -
Aantal dagen weidegang 120 dagen per jaar -
Aantal uren weidegang 6 uren per dag

Doelen en voortgang

Ammoniakemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 4961
2021 4603 -7.2%
2022 4413 -11%
Doel 2025: 3473 -30 %
TAN-excretie kg TAN/GVE

 

2020 83
2021 78 -6%
2022 71 -14.5%
     
Methaanemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 28489
2021 29982 5.2%
2022 33213 16.6%
Doel 2025: 19942 -30 %

Kengetallen basisstappen

Jaarlijks ruw eiwit g/kg DS (RE)
2020 (referentiejaar) 172
2021 165
2022 158
Streefwaarde: < 150
Jongvee per 10 melkkoeien
2020 (referentiejaar) 5.7
2021 5.4
2022 5
Streefwaarde: < 5
Voeder eenheid melk (VEM)
2020 (referentiejaar) 983
2021 983
2022 987
Streefwaarde: > 970
RE/kVEM verhouding
2020 (referentiejaar) 175
2021 168
2022 160
Streefwaarde: 155

Reductieplan

Deze maatregelen neemt Sjoerd om zijn doelen te behalen

Voor het reduceren van hun ammoniak- en methaanemissies volgen de deelnemers de reductieroute van Netwerk Praktijkbedrijven.

Onderdeel 1
Rantsoen- en diermanagement

Stap 1
RE verlagen + jongvee verlagen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Maatregel 2
Aantal stuks jongvee verlagen tot 5 per 10 melkkoeien

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Stap 2
RE verlagen + VEM verhogen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS (zie stap 1) + verhogen van de VEM per kg DS, waarbij gestreefd wordt naar een RE/kVEM verhouding van 155.

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Laatste nieuws over Sjoerd

Kaart

Wie ben jij in 3 woorden?
Positief, doelgericht, betrouwbaar.

Waarom doe je mee aan Netwerk Praktijkbedrijven?
Om kennis en mogelijkheden te zoeken die passen bij ons bedrijf om aan de reductiedoelstellingen te voldoen. Door de netwerkfunctie krijgen collega-melkveehouders ook de kans om van deze opgedane kennis te profiteren en de sector toekomstbestendiger te maken.

Wat is jouw grootste uitdaging als melkveehouder?
Om binnen de randvoorwaarden een zo optimaal mogelijk presterend bedrijf te runnen. Dit probeer ik te bereiken door voor mezelf scherp te hebben wat mijn doel is. Daarbij vind ik een goede balans tussen de aanwezige productiefactoren belangrijk.

Hoe zie jij jezelf en je bedrijf in de toekomst?
Door continu in te spelen op de veranderende randvoorwaarden proberen we ons bedrijf toekomstbestendig te maken. Daarmee creëer je ruimte voor jezelf en je bedrijf om in te spelen op kansen die voorbij komen. Uiteindelijk moet het bedrijf in de toekomst over te nemen zijn, als de volgende generatie klaar staat.

Over het bedrijf

Sjoerd woont samen met zijn vrouw en vier kinderen op de boerderij. Hij runt het bedrijf alleen met af en toe inzet van zijn vader. Hij werkt samen met een akkerbouwer in de vorm van uitruil, omdat hij veel last heeft van ganzenvraat.

Sjoerd reitsma 3

Sjoerd Reitsma

Onderzoeksbedrijf in Piaam (Friesland)

'Probeer je te concentreren op zaken waar je invloed op hebt. Breng het in kaart, stel doelen en kijk waar je op kan sturen. Laat je daarbij niet te veel afleiden door randzaken.'

Bedrijf in beeld

Vergelijkbare deelnemers

Sytze zwaagstra 8

Sytze Zwaagstra

melkveehouder in Nij Beets

Onderzoeksbedrijf

Friesland - Veen - 120 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 10169 kg meetmelk / ha
Paul verkleij 59

Paul en Tess Verkleij

melkveehouder in Hazerswoude-Dorp

Demonstratiebedrijf

Zuid-Holland - Veen - 120 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 34900 kg meetmelk / ha
Corne van rees 7

Corné van Rees

melkveehouder in Brandwijk

Demonstratiebedrijf

Zuid-Holland - Veen - 173 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 14365 kg meetmelk / ha