×
×
Kennismakenmet Stan

Demonstratiebedrijf

De Scheerse Polder, Stan Bosman, melkveehouder uit De Krim, Overijssel

Kenmerken 2020:
Grondsoort Zand -
Totale oppervlakte 70,44 ha -
Derogatie Ja -
Aantal melkkoeien 133 -
Intensiteit 17458 kg meetmelk / ha -
Bedrijfsvoering Gangbaar -
Aantal dagen weidegang 150 dagen per jaar -
Aantal uren weidegang 6 uren per dag

Doelen en voortgang

Ammoniakemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 3669
2021 3096 -15.6%
2022 3067 -16.4%
Doel 2025: 2568 -30 %
TAN-excretie kg TAN/GVE

 

2020 72
2021 61 -15.3%
2022 67 -6.9%
     
Methaanemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 26110
2021 24161 -7.5%
2022 24627 -5.7%
Doel 2025: 18277 -30 %

Kengetallen basisstappen

Jaarlijks ruw eiwit g/kg DS (RE)
2020 (referentiejaar) 162
2021 150
2022 156
Streefwaarde: < 150
Jongvee per 10 melkkoeien
2020 (referentiejaar) 4
2021 4.1
2022 4.2
Streefwaarde: < 5
Voeder eenheid melk (VEM)
2020 (referentiejaar) 998
2021 994
2022 1002
Streefwaarde: > 970
RE/kVEM verhouding
2020 (referentiejaar) 162
2021 151
2022 156
Streefwaarde: 155

Reductieplan

Deze maatregelen neemt Stan om zijn doelen te behalen

Voor het reduceren van hun ammoniak- en methaanemissies volgen de deelnemers de reductieroute van Netwerk Praktijkbedrijven.

Onderdeel 1
Rantsoen- en diermanagement

Stap 1
RE verlagen + jongvee verlagen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Maatregel 2
Aantal stuks jongvee verlagen tot 5 per 10 melkkoeien

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Stap 2
RE verlagen + VEM verhogen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS (zie stap 1) + verhogen van de VEM per kg DS, waarbij gestreefd wordt naar een RE/kVEM verhouding van 155.

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Laatste nieuws over Stan

Kaart

Wie ben jij in 3 woorden?
Chaotisch, verbinder, positief.

Waarom doe je mee aan Netwerk Praktijkbedrijven?
Ik wil me vooral inzetten voor de sector om nieuwe kansen te (onder)zoeken. Door meer te meten word ik bewuster van mijn bedrijfsvoering en kan ik beter onderbouwd keuzes maken. Tevens laten we met dit project de (on)mogelijkheden zien van een integrale aanpak richting beleidsmakers.

Wat is jouw grootste uitdaging als melkveehouder?
Dit jaar wil ik onbeperkte weidegang en robotmelken combineren. Maar hoe houd ik daarbij voldoende melkingen en hoe houd ik mijn percelen in het gewenste groeistadium? Daarnaast wordt het de kunst het ureumgehalte onder controle te houden zodat het eiwit dat de koeien uit de weide halen goed benut wordt.

Volg Stan op sociale media:

Hoe zie jij jezelf en je bedrijf in de toekomst?
Innovatief en natuur-inclusief met een goed financieel rendement. Daarnaast word ik gewaardeerd door mijn omgeving en in het winkelschap. Boeren zijn niet het probleem maar de oplossing voor veel vraagstukken.

Welke boodschap heb jij voor anderen?
Steek je energie in dingen waar je invloed op hebt. Iedereen kan veranderen en iedereen wil ook veranderen, maar niemand wil veranderd worden. Als je stil blijft staan zal je je op den duur aan moeten passen aan anderen. Kom je uit jezelf in beweging, dan geeft je dat energie en kijk je totaal anders tegen dezelfde problemen aan. Een winnaar heeft een plan, een verliezer een excuus.

Over het bedrijf

Het bedrijf bevindt zich in De Krim: precies op de driehoek van Overijssel, Drenthe en Duitsland. Stan heeft samen met zijn vrouw het bedrijf in 2015 overgenomen van zijn ouders. Vlak na de ontwikkeling van de KringloopWijzer heeft Stan zich in 2013 aangesloten bij een studiegroep, een BEP-pilot. Sinds dat moment is hij enthousiast aan de slag met optimalisatie.

Stan bosman 13

Stan Bosman

Demonstratiebedrijf in De Krim, Overijssel

'Iedereen kan veranderen en iedereen wil veranderen, maar niemand wil veranderd worden. Zorg dat je vanuit nieuwsgierigheid nieuwe dingen probeert, Dat geeft energie in plaats dat het energie kost.'

Bedrijf in beeld

Vergelijkbare deelnemers

Gezino engberts 8 portret Gezino

Gezino Engberts

melkveehouder in Markelo

Onderzoeksbedrijf

Overijssel - Zand - 120 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 29894 kg meetmelk / ha
Pieter brouwer 10

Pieter Brouwer

melkveehouder in Bunschoten-Spakenburg

Onderzoeksbedrijf

Utrecht - Zand - 200 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 14796 kg meetmelk / ha
Wydo van den heuvel 3

Wydo van den Heuvel

melkveehouder in Witteveen

Demonstratiebedrijf

Drenthe - Zand - 200 dagen weidegang - - Gangbaar - 19219 kg meetmelk / ha