×
×
Kennismakenmet Sytze

Onderzoeksbedrijf

Mts. Zwaagstra, Sytze Zwaagstra, melkveehouder uit Nij Beets, Friesland

Kenmerken 2020:
Grondsoort Veen -
Totale oppervlakte 154,89 ha -
Derogatie Ja -
Aantal melkkoeien 160 -
Intensiteit 10169 kg meetmelk / ha -
Bedrijfsvoering Gangbaar -
Aantal dagen weidegang 120 dagen per jaar -
Aantal uren weidegang 6 uren per dag

Doelen en voortgang

Ammoniakemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 7112
2021 6635 -6.7%
2022 5459 -23.2%
2023 5362 -24.6%
Doel 2025: 4978 -30 %
TAN-excretie kg TAN/GVE

 

2020 76
2021 86 13.2%
2022 75 -1.3%
2023 76 0%
     
Methaanemissie kg

-30% in 2025 t.o.v. 2020

2020 32251
2021 33698 4.5%
2022 35528 10.2%
2023 36426 12.9%
Doel 2025: 22576 -30 %

Kengetallen basisstappen

Jaarlijks ruw eiwit g/kg DS (RE)
2020 (referentiejaar) 168
2021 172
2022 162
2023 166
Streefwaarde: < 150
Jongvee per 10 melkkoeien
2020 (referentiejaar) 7.3
2021 6.6
2022 7.1
2023 7.8
Streefwaarde: < 5
Voeder eenheid melk (VEM)
2020 (referentiejaar) 1035
2021 999
2022 991
2023 1006
Streefwaarde: > 970
RE/kVEM verhouding
2020 (referentiejaar) 162
2021 172
2022 163
2023 164
Streefwaarde: 155

Reductieplan

Deze maatregelen neemt Sytze om zijn doelen te behalen

Voor het reduceren van hun ammoniak- en methaanemissies volgen de deelnemers de reductieroute van Netwerk Praktijkbedrijven.

Onderdeel 1
Rantsoen- en diermanagement

Stap 1
RE verlagen + jongvee verlagen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Maatregel 2
Aantal stuks jongvee verlagen tot 5 per 10 melkkoeien

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Stap 2
RE verlagen + VEM verhogen

Maatregel 1
Jaarlijks ruw eiwit (totaal) in het rantsoen verlagen tot 150 g/kg DS (zie stap 1) + verhogen van de VEM per kg DS, waarbij gestreefd wordt naar een RE/kVEM verhouding van 155.

Bekijk de voortgang (kengetallen) ↑

Laatste nieuws over Sytze

Kaart

Wie ben jij in 3 woorden?
Enthousiast, ondernemer, boer.

Waarom doe je mee aan Netwerk Praktijkbedrijven?
Er komt veel op de melkveehouderij af en door mee te doen blijf je enthousiast. Je kan inspelen op problemen en kansen pakken. We kunnen deze onderzoeken delen en daarmee anderen ook enthousiast maken.

Wat is jouw grootste uitdaging als melkveehouder?
Het bedrijf in balans brengen met gezin en omgeving.

Hoe zie jij jezelf en je bedrijf in de toekomst?
Wij zijn dan twee gelijkwaardige bedrijven, die financieel gezond zijn en waar met plezier gewerkt wordt.

Over het bedrijf

Samen met hun ouders runnen drie broers dit melkvee- en transportbedrijf. Het bedrijf bevindt zich op twee locaties. Ze melken met drie robots rond de 160 koeien op 150 hectare grond, waarvan 50 hectare in beheer is. Sinds een paar jaren weiden zij de koeien weer.

Sytze zwaagstra 8

Sytze Zwaagstra

Onderzoeksbedrijf in Nij Beets (Friesland)

'Doe mee, blijf actief en enthousiast.'

Bedrijf in beeld

Vergelijkbare deelnemers

Paul verkleij 59

Paul en Tess Verkleij

melkveehouder in Hazerswoude-Dorp

Demonstratiebedrijf

Zuid-Holland - Veen - 120 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 34900 kg meetmelk / ha
Sjoerd reitsma 3

Sjoerd Reitsma

melkveehouder in Piaam

Onderzoeksbedrijf

Friesland - Klei - 120 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 18734 kg meetmelk / ha
Corne van rees 7

Corné van Rees

melkveehouder in Brandwijk

Demonstratiebedrijf

Zuid-Holland - Veen - 173 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 14365 kg meetmelk / ha