×
×

Magazine 'Methaan uit mest'

Werkingsprincipes en oplossingen om methaanemissie uit mest te verlagen

Binnen Netwerk Praktijkbedrijven wordt gewerkt aan het verlagen van zowel ammoniak- als methaanemissies in de melkveehouderij. Daarvoor worden bestaande en nieuwe managementmaatregelen in de praktijk getoetst en ontsluiten we (nieuwe) kennis, zodat andere melkveehouders ook aan de slag kunnen. Maar om emissies te kunnen verlagen, is allereerst belangrijk om te begrijpen hoe deze emissies ontstaan.

Hierbij presenteren we het online magazine ‘Methaan uit mest’. Het magazine behandelt de werkingsprincipes en mogelijke oplossingen om methaanemissie uit opgeslagen (drijf)mest te verlagen (of juist te benutten). De werkingsprincipes gelden voor veel diersoorten. Het magazine is daarom breder bruikbaar dan alleen voor de melkveehouderij. Het magazine richt zich op de onderdelen stal en mestopslag. Om de maximale reductiepotentie te behalen moet gestart worden met maatregelen op rantsoen- en diermanagement.

Bekijk hier het online magazine 'Methaan uit mest'

Je kunt het magazine ook downloaden als interactieve PDF

Download hier het magazine als interactieve PDF

Meer weten over methaanvorming in de melkveehouderij? Lees hieronder verder

Het magazine 'Methaan uit mest' in de reductieroute Netwerk Praktijkbedrijven

Het magazine ‘Methaan uit mest’ in de reductieroute

Het management vormt binnen Netwerk Praktijkbedrijven de kern bij het verlagen van zowel ammoniak- als methaanemissies. De deelnemers volgen hierbij de door het Netwerk ontwikkelde reductieroute, dat afgeleid is van NEMA (National Emission Model of Agriculture). Met aan de start maatregelen op het gebied van rantsoen- en diermanagement. Zoals in het schema hiernaast te zien, heeft het rantsoen een doorwerking op alle facetten binnen het melkveebedrijf; wat de koe niet ingaat, komt er ook niet uit. Om de maximale reductiepotentie te kunnen behalen moet dus bij het rantsoen gestart worden. Bovendien is het een én-én aanpak, met invloed op zowel ammoniak als methaan.

Na rantsoen en dier volgen managementmaatregelen in de stal en mestopslag. Zowel ammoniak als methaan ontstaat in de stal en mestopslag. Hier zijn dus ook goede mogelijkheden om ammoniak en methaanemissie te beperken. Het magazine ‘Methaan uit mest’ richt zich alleen op het ontstaan en verlagen van methaan vanuit de stal en mestopslag.

Binnen Netwerk Praktijkbedrijven gaat het hierbij niet om forse stalaanpassingen en grote investeringen, zoals het plaatsen van een emissiearme vloer. Het handelen van de ondernemer staat bij Netwerk Praktijkbedrijven centraal. Om melkveehouders meer uitleg en handelingsperspectieven te geven over het juiste gebruik van stal- en mestopslagmaatregelen, wordt binnen Netwerk Praktijkbedrijven een zogenoemde Stal-APK ontwikkeld.

Tot slot volgen er maatregelen op het gebied van beweiding en mest uitrijden. Dit is lopend onderzoek binnen Netwerk Praktijkbedrijven. Leer hier meer over de Netwerkaanpak

Hoe ontstaat methaan uit mest?

In de melkveehouderij ontstaat methaan op twee plekken; in de koe (≈ 80%) en in de mestopslag (≈ 20). Het methaanvormende principe is hetzelfde in de koe als in de mest. Methaan ontstaat wanneer organische stof (koolhydraten, eiwitten en vetten) uit het voer afgebroken wordt door methaanvormende (methanogene) bacteriën. In de koe gebeurt dit bij de vertering van voer in het spijsverteringssysteem, voornamelijk in de pens. Een deel van de voedingsstoffen wordt niet verteerd, maar verlaat de koe via de mest. In de (opgeslagen) drijfmest wordt het organische stof alsnog afgebroken door bacteriën, die van nature in de mest zitten. Bij dit proces ontstaat methaangas.

Hoeveel methaan in de praktijk ontstaat in mest is afhankelijk van verschillende factoren (zoals te zien is in de video hiernaast). Door een verandering in één of meerdere factoren aan te brengen, wordt het leefklimaat waarin methaanvormende bacteriën zich "prettig voelen" beïnvloed. En daarmee ook het proces van methaanvorming. In het magazine lees je hoe je dat kan doen. De informatie wordt ondersteund met verschillende video-animaties.

Bekijk hier het online magazine 'Methaan uit mest'