×
×

Kennisbank

De kennisbank biedt een breed aanbod aan documentatie met betrekking tot methaan- en ammoniakreductie.

De kennisbank is thematisch geordend waardoor je vlot kunt vinden waar jij naar op zoek bent.

Mest uitrijden

Documentatie Mest uitrijden

Tijdens het uitrijden van mest kan ammoniak uit de mest vervliegen. De manier van uitrijden en de omstandigheden tijden het uitrijden zijn bepalend voor de hoeveel ammoniak die emitteert. Ook kan tijdens het uitrijden de methaan die in de mestopslag is gevormd vrijkomen.

Lees meer

Optimaal bemesten doe je zo!

Een zorgvuldige bemesting van het grasland zorgt voor een betere stikstofbenutting en daardoor een hogere, kwalitatief betere gewasopbrengst. Goede drijfmesttoediening leidt bovendien tot lagere kunstmestkosten én minder ammoniakemissie. Maar wat is goed en hoe moet het niet? De beoordelingskaarten van Bemest op z'n Best bieden hiervoor handvatten aan.

Veld-APK

De Veld-APK: jouw handige checklist voor optimaal bemesten.