×
×

Kennisbank

De kennisbank biedt een breed aanbod aan documentatie met betrekking tot methaan- en ammoniakreductie.

De kennisbank is thematisch geordend waardoor je vlot kunt vinden waar jij naar op zoek bent.

Stal

Documentatie Stal

In de stal is het belangrijk om mest en urine zo snel mogelijk van elkaar te scheiden om ammoniakemissie te beperken. Ook de methaanproductie in mest kan beïnvloed worden door stalmanagement. Het gaat bij het stalspoor om stalsystemen – dus technische maatregelen – en om managementmaatregelen die voorkomen dat methaan en ammoniak ontstaan in de stal.

Lees meer

Stalmetingen

Om de stikstof- en koolstofkringloop op melkveebedrijven in kaart te brengen, vinden gedurende vier jaar bij 15 onderzoeksbedrijven van Netwerk Praktijkbedrijven stalmetingen plaats naar ammoniak- en methaanemissies. Een intensief meettraject waarin Wageningen UR en CLM samen optrekken. Wat daarbij komt kijken en wat er wordt gemeten, is in een filmpje bij een van de deelnemers tijdens de installatie van de meetapparatuur in beeld gebracht.