×
×

Veld-APK

Onderstaande Veld-APK’s zijn voor boeren en loonwerkers een handige checklist om samen de bemesting te beoordelen en het gesprek over zorgvuldige bemesting aan te gaan. Praktische scorekaarten dus, om in het veld te gebruiken en op meerdere punten de bemesting te scoren. Kies de checklist die past bij jouw grondsoort en het moment van beoordelen.

Bron: Bemest op z'n Best

Gerelateerde documentatie

Optimaal bemesten doe je zo!

Een zorgvuldige bemesting van het grasland zorgt voor een betere stikstofbenutting en daardoor een hogere, kwalitatief betere gewasopbrengst. Goede drijfmesttoediening leidt bovendien tot lagere kunstmestkosten én minder ammoniakemissie. Maar wat is goed en hoe moet het niet? De beoordelingskaarten van Bemest op z'n Best bieden hiervoor handvatten aan.