×
×

Kwadrantenschema

StartpuntChecker basisstap 2: RE - VEM

StartpuntChecker basisstap 2: ruw eiwitgehalte versus VEM

Wil jij als melkveehouder ook zelf aan de slag met managementmaatregelen om ammoniak- en methaanemissies te verlagen? Met de StartpuntChecker zie je op basis van jouw eigen KringloopWijzercijfers waar je staat in de kwadrantenschema’s van Netwerk Praktijkbedrijven. In een oogopslag zie je welke onderzoeks- en demonstratiebedrijven een vergelijkbare uitdaging hebben. En dus mogelijk interessant zijn om van te leren en te gaan volgen.

Basisstap 2 van de Netwerk-aanpak bestaat uit het verhogen van de VEM per kg DS, in combinatie met een RE-gehalte van <150 g, waarbij gestreefd wordt naar een RE/kVEM verhouding van 155. In kwadrantenschema 2 (zie hieronder) zijn de KringloopWijzerresultaten van deze twee maatregelen, van de 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven, in een grafiek gezet. De streefwaarden zijn als grenswaarden opgenomen, waardoor vier kwadranten ontstaan. Ook is de RE/kVEM verhouding in het schema ingetekend (zwarte diagonale lijn).

● Groene kwadrant: op beide maatregelen is het doel behaald (dit is het optimale kwadrant)
● Grijze kwadranten: op 1 maatregel is het doel behaald, maar op de andere maatregel nog niet
● Oranje kwadrant: op beide maatregelen kunnen nog stappen gezet worden

Om de maximale reductiepotentie op jouw bedrijf te behalen is het belangrijk om de Netwerk-reductieroute te volgen en te starten bij basisstap 1. Heb je basisstap 1 gemist, klik dan hier.

De 40 bedrijven in beweging
Aan de 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven van Netwerk Praktijkbedrijven is een reductiedoelstelling gesteld van 30% minder ammoniak en methaan in 2025, ten opzichte van 2020. Het eerste projectjaar (2021) was een inregeljaar. De deelnemers zijn in dit jaar nog niet aan de slag gegaan met de maatregelen. In 2022 zijn zij actief gestart met het volgen van het routeplan. De posities van de 40 bedrijven in het kwadrantenschema staan automatisch op 2020, het referentiejaar. Download hier het kwadrantenschema van 2020 in Pdf.

Door op onderstaande speelknop te klikken, zie je de beweging van de 40 bedrijven over de jaren 2020, 2021 en 2022, als het gaat om de maatregelen ‘verlagen RE’ en ‘verhogen VEM’.

Benieuwd in welk kwadrant jij staat? Vul hieronder de StartpuntChecker in.

Alle kwadrantenschema's

in chronologische volgorde

StartpuntChecker basisstap 2

Wil je weten waar jij zelf in het kwadrantenschema staat, ten opzichte van de 40 bedrijven? Vul dan hieronder jouw eigen kengetallen in en ontdek jouw startpunt. Je verschijnt vervolgens als zwart bolletje in het kwadrantenschema. Zo zie je welke deelnemers een vergelijkbare uitdaging hebben en dus mogelijk interessant zijn om te gaan volgen. Door met je muis over de gekleurde bolletjes te bewegen, zie je meer informatie over de bedrijven. Klik op het bolletje om naar de deelnemerspagina te gaan. Daarop zie je onder andere met welke maatregelen de deelnemer aan de slag is gegaan en kun je leren van verhalen uit de praktijk.

Tip: vergelijk jouw startpunt in het kwadrantenschema met de positie van de 40 bedrijven in het jaar 2020 (het startpunt van de 40 bedrijven).* Bovengenoemde informatie wordt enkel gebruikt om jouw locatie in het kwadrantenschema te bepalen. De data wordt niet opgeslagen.

De StartpuntChecker van basisstap 2 laat jou zien waar je staat in het kwadrantenschema van Netwerk Praktijkbedrijven. Zit je in het groene kwadrant? Goed bezig! Je hebt de doelen van beide maatregelen van basisstap 2 behaald.

De volgende stap(pen)

  • Basisstap 3: Emissiefactoren in het rantsoen
    Als derde basisstap volgt het aan de slag gaan met de emissiefactoren (EF) van het rantsoen. Samen met jouw voeradviseur kun je kijken naar de EF van zowel het krachtvoer als het ruwvoer. De snelste aanpassingen zijn te bereiken via het krachtvoer.
    Momenteel is dit nog lopend praktijkonderzoek bij de 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven. Om deze reden kan hier op dit moment nog geen aanvullende informatie over worden gedeeld.
  • Basisstap 4: Teelt van het ruwvoer
    Als basisstap 3 is afgerond, komt stap 4 in beeld: de teelt van het ruwvoer.
    Ook op deze laatste basisstap op rantsoen- en diermanagement volgt op dit moment nog praktijkonderzoek, wat maakt dat hier op dit moment nog geen aanvullende informatie over gedeeld kan worden.

Na de vier basisstappen op het onderdeel rantsoen- en diermanagement volgen maatregelen op de onderdelen stal en mestopslag, beweiding en mest uitrijden.

Bekijk hier het volledige routeplan van Netwerk Praktijkbedrijven.