×
×

Bedrijfsbegeleiders ontmoeten elkaar op onderzoeksbedrijf De Marke

Sinds vorig jaar kent Netwerk Praktijkbedrijven 24 bedrijfsbegeleiders. Vijf van hen begeleiden de 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven. De overige 19 begeleiden de 69 ambassadeurs. Ze hebben dezelfde benaming en dezelfde rol, maar er zijn ook verschillen. Vrijdag 8 april kwamen bijna alle bedrijfsbegeleiders bij elkaar op onderzoeksbedrijf De Marke (Hengelo, GLD). Het leverde een dag vol inhoud, ervaringen en uitgewisselde tips en trucs op.

De praktijk in

Wat wordt eigenlijk onderzocht op een onderzoeksbedrijf? Welke data worden allemaal verzameld en waarom? Melkveeproefbedrijf De Marke kent een lange geschiedenis als onderzoeksbedrijf. Gerjan Hilhorst is al sinds 1990 aan De Marke verbonden als onderzoeker. Hij is met recht een man van het praktijkonderzoek. Daarmee vervult hij een dubbelrol, want hij is ook een actieve deelnemer aan Netwerk Praktijkbedrijven. Op de Netwerkbijeenkomsten waar deelnemers van Netwerk Praktijkbedrijven zelf aan de slag gaan wisselt hij regelmatig van pet. Als gastheer praatte hij de bedrijfsbegeleiders bij over voer(strategieën), graskwaliteit, weiden, kruiden, de kuil en de invloeden hiervan op ammoniak- en methaanemissies. Ook het feit dat De Marke met zandgrond van doen heeft en daarmee gevoelig is voor nitraatuitspoeling, kwam aan de orde. Over integraal aanpakken gesproken! Bekijk in de video hiernaast een impressie van Gerjan zijn verhaal.

De rol van een bedrijfsbegeleider

De 19 ambassadeurbegeleiders hebben een iets andere rol als de 5 bedrijfsbegeleiders van het eerste uur. De ambassadeurs zijn namelijk iets minder actief bij het Netwerk betrokken. Zij vormen de verbinding naar het in beweging brengen van de melkveehouders van Nederland. Echter, alle ervaringen en inhoudelijke uitkomsten van de 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven zijn niet direct voor opschaling bruikbaar. Eerst is verdere wetenschappelijk onderbouwing nodig. Daarna wordt het praktijkrijp gemaakt door het breder te toetsen en aan te scherpen. De 19 ambassadeurbegeleiders begeleiden hen hierbij. Als Netwerk Praktijkbedrijven is het bijzonder interessant om te ervaren dat zowel de ambassadeurs als hun begeleiders behoorlijk leergierig zijn. Het kan hen niet snel genoeg gaan. Zeer herkenbaar voor de begeleiders die al langer meelopen.

Naast technische informatie was er 8 april ook aandacht voor de andere invulling van de rol als begeleider; oog hebben voor wat nodig is om te kunnen of willen bewegen. Bart Bremmer gaf een presentatie over het nu veelgehoorde begrip ‘transitie’. Als innovatiesocioloog verdiept Bart zich in kleine en grote veranderingen in de landbouw. Voor innovatie en transitie in de landbouw is het begrijpen van veranderingen van systemen én veranderingen in perspectief en gedrag cruciaal. Maar wat is nu transitie? Als de melkveehouderij moet veranderen dan vraagt dat niet alleen een aanpassing van de melkveehouder. De hele sector is immers sinds jaar en dag georganiseerd rondom efficiënt produceren en opbrengstverhoging. Daarbij vraagt veranderen juist dat je afscheid moet nemen van het vertrouwde. Afscheid nemen van iets kost veel meer energie dan het oppakken van innovatieve ontwikkelingen. Aan het veranderen van doen, ligt een nieuwe manier van denken ten grondslag.

Ambassadeurbegeleiders met gevarieerde achtergrond

De 19 ambassadeurbegeleiders hebben een gevarieerde achtergrond. Naast onafhankelijke bedrijfsadviseurs zijn ook adviseurs van veevoerleveranciers en boekhoudkantoren betrokken. En deze groep wordt aangevuld door een dierenarts, agrarische coach en docent. Iedereen brengt eigen vaardigheden mee. Naast kennis doorgeven aan de ambassadeurs, wordt ook luisteren, coachen en meekijken in elkaars netwerk rond een melkveehouder op natuurlijk wijze meegenomen. Naast dat we er zelf heel veel van leren, kunnen we zo maximaal feedback krijgen over de ontwikkelde tools en maatregelen. Daarmee kunnen we zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften van zowel melkveehouders als erfbetreders. Dat is belangrijk om straks 80% van de Nederlandse melkveehouders aan de slag te kunnen laten gaan met het reduceren van niet alleen ammoniakemissies maar ook methaanemissies. Dat is nodig om de transitie te laten slagen.

De eerste stap is om samen met de boer eens goed te kijken naar de cijfers uit de KringloopWijzer. Deze tool geeft namelijk het eerste inzicht in de ammoniak- en methaanscores op het bedrijf en waar er ruimte is om te verbeteren.

Erik Koldenhof uit video

Erik Koldenhof

Ambassadeurbegeleider

'We vullen op het werk al lang KringloopWijzers in voor boeren. Maar daarna worden ze opgeborgen in de kast en doen we er eigenlijk niet veel meer mee. Mijn betrokkenheid bij Netwerk Praktijkbedrijven heeft me het besef gegeven dat de tool goede inzichten en duiding kan geven voor de veehouder. Nu betrek ik ook mijn collega’s erbij en probeer ik hen enthousiast te maken: Hoe kunnen we verder aan de slag, ná het invullen van de KringloopWijzer? Wat kunnen we ervan leren?'

Tips: aan de slag met ammoniak- en methaanreductie

Aan het einde van de dag vroegen we enkele ambassadeurbegeleiders welke tips zij hebben voor melkveehouders die ook aan de slag willen met ammoniak- en methaanreductie. De volgende ambassadeurbegeleiders geven in de video antwoord:

  • Larson Arendsen Raedt (ForFarmers)
  • Edith Finke (DLV Advies)
  • Evert Hekman (Alfa Accountants)
  • Gerrit de Lange (Countus, Accountants en Adviseurs)
  • Bert de Jonge (Aeres)
  • Erik Koldenhof (NutriKol)
  • Harrie van Kreij (Agrifirm NWE)
  • Koen Aalbers (Gebr. Fuite Veevoeders)

In beeld

Gerelateerde deelnemers

Gerjan hilhorst 41

Gerjan Hilhorst

melkveehouder in Hengelo (Gld)

Onderzoeksbedrijf

Gelderland - Zand - 130 dagen weidegang - Derogatie: Nee - Gangbaar - 15333 kg meetmelk / ha

Lees verder