×
×

Bedrijfsbezoek in beeld

Op bezoek bij Wout Huijzer, Nely Schutte en Martijn Huijzer in Zeerijp

De 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven hebben elk hun eigen Netwerk-bedrijfsbegeleider. Als sparringpartner bij hun bedrijfsvoering én bij het opstellen van hun persoonlijke reductieplan om integraal emissiewinst te behalen. Daarvoor hebben zij regelmatig contact met elkaar, o.a. door fysieke bedrijfsbezoeken waarbij de dagelijkse gang van zaken aan bod komt. Kijk mee met het beeldverslag van bedrijfsbegeleider Durk Durksz van zijn bezoek aan Netwerkdeelnemers Wout Huijzer, Nely Schutte en Martijn Huijzer in Zeerijp (Groningen).

Bedrijfsbegeleider Durk Durksz: "Een bedrijfsbezoek is een belangrijk element in het contact met de deelnemers aan het Netwerk. Het is letterlijk zien, ruiken en voelen wat er gebeurt op het bedrijf en hoe de ondernemer daar in staat. Dat is bij iedereen weer anders. Waar de een warm voor loopt, kan de ander maar matig interesseren. Dat is belangrijk om te weten, om zo leerbehoefte en kennisaanbod op elkaar aan te laten sluiten. En om te zorgen dat het persoonlijke reductieplan uitvoerbaar is voor de ondernemer."

"Ik start mijn bedrijfsbezoek meestal met een rondje door de wei en over het bedrijf. Daarbij fotografeer ik opvallende zaken of (seizoensgerelateerde) onderwerpen waar we het aan tafel nog over gaan hebben. Zo bouwen we samen aan een stukje ‘archief’, wat handig kan zijn om soms nog eens erbij te pakken. En we maken een actielijst aan de hand van wat er te doen valt op het gebied van bijvoorbeeld voer- en voorraadmanagement, bemesting, kuilanalyses en managementprogramma’s als CowConnect.”

Bedrijfsbegeleider Durk Durksz

"De graskuilbalen bij Wout zijn genummerd en er is op aangegeven van welke partij het komt. Belangrijke informatie om steeds het optimale rantsoen te kunnen samenstellen voor een goede productie. Dan gaat het over de samenstelling van Voederwaarde (VEM = Voeder Eenheden Melk), DVE (Darm Verteerbaar Eiwit), RE (Ruw Eiwit) maar ook structuur (NDF Neutral Detergent Fiber) en suiker. Van elke partij kuilvoer wordt een analyse gemaakt, dus je weet wat de voederwaarde is. Op die manier kun je de kuilen en kuilbalen combineren om het meest ideale rantsoen samen te stellen. Daarvoor is het nodig te weten waar de verschillende kuilen liggen. Als je dat niet opschrijft of op een andere manier registreert, weet je na een half jaar niet meer waar ze liggen. Dus ‘schrijven is blijven’ geldt ook hier.”

In beeld

20210923 141024 Genummerde graskuilbalen
20210923 141642 Proefstrook kruidenrijk grasland
Pinken wout Pinken

"Kijken bij de proefstrook kruidenrijk grasland. Wout, Nely en Martijn experimenteren met de kruiden chichorei, duizendblad, smalle weegbree en klaver om te ontdekken hoe zij zich houden/handhaven in op de kleigrond in Zeerijp. En in het gras zoals zij dat hebben. Elke grondsoort is weer anders en het gebruik door de veehouders is ook verschillend. Wat zijn de ervaringen en welke vragen liggen er nog? Is het voldoende interessant voor ze om ermee door te gaan?”

”Ook de pinken krijgen elke dag een strook vers gras. Dat zorgt voor hoge benutting van het gras en draagt bij aan goede groei van het jongvee."

In beeld

20210923 145210 Graslandkaart

“Wout voert grove kuil bij aan het jongvee, ter compensatie van het eiwitrijke najaarsgras. Omdat de grove kuil (van lang gras) meer structuur heeft en meer herkauwen van de koe vraagt, is dat goed voor de vertering in de pens. Bij het herkauwen wordt NatriumBicarbonaat in het speeksel gemaakt en dat vormt een belangrijke buffer voor de pens zodat pensverzuring kan worden voorkomen. Eiwitrijk najaarsgras heeft (te) weinig structuur en een hoog eiwitgehalte. Het zorgt voor dunne mest en slechte benutting van het eiwit, en daarmee stikstof. Dat heeft weer effect op ammoniak en methaan. Graskuil heeft een lager eiwitgehalte dan vers (najaars)-gras. Zo ‘speel’ je met allebei voor een zo optimaal rantsoen, terwijl je ook de impact op emissies in de gaten houdt.”

“De graslandkaart wordt secuur bijgehouden en laat hier het bijna ideale plaatje zien in dit groeizame weer. De koeien kunnen met regelmaat en volgens schema weiden in de meest ideale omstandigheden als het gaat om grasgroei en graskwaliteit. Dat is op de graslandkaart te zien als het ‘trappetje’ van weiden. Die is op dit bedrijf, dit jaar vrijwel optimaal en gelijk van vorm over het hele jaar. Slechte grasgroei, erg droge of erg natte omstandigheden dwingen de boer ertoe om van het ideale schema af te wijken.”

“De vers grasanalyse laat een prima voederwaarde en hoog ruw eiwit zien. Volgens Wout in goed Gronings “het broest gras de grond uit, en dan ook nog met veel goed eiwit.” Dat zal niet bij iedereen meteen een lampje doen branden, dus ik leg het even uit. Door de goede groeiomstandigheden (voldoende warmte en vocht in de grond en veel lichtinval (zon) boven de grond, groeit het gras hard. Omdat er bovendien voldoende warmte in de grond zit, komt de stikstof snel en veel beschikbaar voor de plantenwortel. Deze neemt de stikstof op uit de bodem en transporteert deze naar de bladeren, waar het met de energie uit de zon omgezet wordt in eiwit. Dus veel stikstof en veel zon = veel eiwit. Omdat er echter meer stikstof dan (zon)energie beschikbaar is (in de herfst neemt de zoninstraling af), blijft er ook ‘onbewerkte’ stikstof in de plant over. Deze niet naar energie omgezette stikstof kan overlast veroorzaken in de pensvertering van de koe. Het levert vaak dunne mest op, met soms ‘brobbeltjes’ (belletjes) op de mest. Dat is dus de ‘broest de grond uit’ van Wout ..."

“Tot slot werken we de actielijst voor de komende periode bij. Daar pakken we de volgende keer weer op door.”

“Een bedrijfsbezoek blijft nooit onopgemerkt!"

Gerelateerde deelnemers

Wout huijzer 4

Wout Huijzer, Nely Schutte en Martijn Huijzer

melkveehouder in Zeerijp

Onderzoeksbedrijf

Groningen - Klei - 236 dagen weidegang - - Gangbaar - 17104 kg meetmelk / ha

Lees verder