×
×

Bedrijfsbezoek in beeld: Grazen in de schemer vergroot vers grasopname

Op bezoek bij de familie Nicolaes in Klimmen (Zuid Limburg)

De 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven hebben elk hun eigen Netwerk-bedrijfsbegeleider. Als sparringpartner bij hun bedrijfsvoering én bij het opstellen van hun persoonlijke reductieplan om integraal emissiewinst te behalen. Daarvoor hebben zij regelmatig contact met elkaar, o.a. door fysieke bedrijfsbezoeken waarbij de dagelijkse gang van zaken aan bod komt. Kijk mee met bedrijfsbegeleider Jan van Middelaar bij zijn bezoek aan de familie Nicolaes in Klimmen, Zuid-Limburg. Eén van de adviezen die tijdens het bedrijfsbezoek aan bod kwam: laat de koeien vroeg in de ochtend weiden. Koeien houden van grazen in de schemer en dit komt de vers grasopname ten goede.

Bedrijfsbegeleider Jan van Middelaar: ‘Bedrijfsbezoeken zijn een belangrijk onderdeel binnen Netwerk Praktijkbedrijven. Als bedrijfsbegeleider houd je contact met de deelnemers en vorm je de ogen en oren voor het onderzoek naar de praktijk. Mijn streven is om in ieder geval bij elk bezoek in de stal en/of op het land te komen. Je ziet dan beter wat er speelt en dat praat makkelijker’.

Kort gras in taartpunten

Het bedrijf van de familie Nicolaes is een co-productie van het hele gezin: vader Jack, moeder Monique en zoons Luuk en Jean. Het bedrijf past Nieuw Nederlands Weiden systeem toe. Aan het einde van het kavelpad is het perceel opgedeeld in vijf ‘taartpunten’. Door elke dag een andere taartpunt te openen hebben de koeien elke dag vers gras. De grasopname is zo constanter en er kan makkelijker gestuurd worden op bijvoeding. Doordat de dieren kort gras opnemen, is de methaanemissie lager. Daarnaast is de ammoniakemissie bij weidegang lager dan op de stal.

De koeien grazen het perceel goed af. Op de foto zie je kort gras met weinig bossen. Door het droge weer van de afgelopen tijd drogen de mestflatten in en worden niet groter door ‘verspetteren’ met regenwater. Bij regenachtig weer gebeurt dat wel en zul je dus grotere bossen moeten accepteren.

Bedrijfsopvolgers

In het verleden heeft Jack veel vrijheid gekregen van zijn vader om zelf zaken in het management aan te passen naar zijn eigen wensen. Die vrijheid geeft hij nu ook aan zijn zoons Luuk en Jean. ‘De jongens hebben namelijk de meest recente kennis en bovendien hebben ze nog geen rugzak met negatieve ervaring’ stelt Jack. Natuurlijk is het wel de bedoeling keuzes goed af te wegen en te onderbouwen.

In de schemer grazen

Jan heeft Jack en zijn zoons de tip gegeven om de koeien vroeger in de ochtend naar buiten te laten. Koeien willen namelijk graag in de schemer grazen. Jack en zijn zoons zijn de dagen daarop al om half vijf naar de stal gelopen om de deuren open te zetten. Het resultaat: de koeien weidden meer en de vers grasopname nam toe; de voeropname in de stal nam meetbaar af Dit heeft een positief effect op zowel de ammoniak- als methaanemissies. Jan vertelt: ‘Enkele dagen later kreeg ik een filmpje toegestuurd, waarin een tijdschakelaar die de weidepoort automatisch opent te zien was.’

Jan: 'In Klimmen zitten we in heuvelland. De koeien overbruggen op weg naar de wei een hoogteverschil van bijna 10 meter over het kavelpad.'

Mooie wisselwerkingen

Bij de familie Nicolaes gaat al het gras in zelf geperste en gewikkelde balen. Dit betekent elke dag vers gras. Alle verschillende partijen zijn onderzocht op voerwaarde. Zo bestaat het rantsoen uit eigen producten en is er geen aankoop nodig. Bovendien bevat het rantsoen voldoende structuur en is het ook nog eens laag in eiwit.

Jan vindt het belangrijk goed uit te leggen waarom iets werkt of waarom iets gebeurt. Dat blijft beter hangen dan iets toevallig vertellen. Als je beter weet waarom iets werkt, kun je het ook met de volle overtuiging oppakken. Bovendien houd je dan langer vast aan een nieuw systeem, ook als het even minder gaat. Uiteraard moet het advies dat hij als bedrijfsbegeleider geeft wel passen bij het bedrijf.

Om een voorbeeld te geven: op het bedrijf zag zoon Luuk dat een aantal koeien wat dunner op de mest was. Bij te dunne mest gaat de denkrichting meestal naar een teveel aan eiwit in het rantsoen of te weinig structuur in het voer. Oplossingsmogelijkheden zijn correctievoer aan te kopen of de oplossing binnen de eigen partijen voer te zoeken. Zijn advies was dat laatste. De volgende dag liet Luuk weten het rantsoen berekend te hebben met meerdere partijen voordroogkuil naast het verse gras en snijmaïs. Met maar 143 g ruw eiwit totaal! Zulke wisselwerkingen, dat is genieten en geeft resultaat!’

In beeld

Gerelateerde deelnemers

Jack nicolaes 3

Jack Nicolaes

melkveehouder in Klimmen

Onderzoeksbedrijf

Limburg - Löss - 210 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 17060 kg meetmelk / ha

Lees verder