×
×

Dit zijn ze: de 40 deelnemers van Netwerk Praktijkbedrijven

Samen aan de bak voor minder methaan en ammoniak. Dat is het motto van de 18 onderzoeksbedrijven, 22 demonstratiebedrijven en maximaal 70 ambassadeurs in Netwerk Praktijkbedrijven. Gedreven melkveehouders door heel Nederland, die samen leren, onderzoeken en ontwikkelen om emissiereductie-doelen te realiseren. Maak kennis met de boeren!

Representatieve diversiteit

De 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven vormen een afspiegeling van de melkveehouders in Nederland. Daarnaast zijn er nog maximaal 70 ambassadeurs, verspreid over het hele land. De bedrijven verschillen in grondsoort, type bedrijf, omvang en landelijke spreiding. Ook de leerstijlen en kennisniveaus van de deelnemers lopen sterk uiteen. In principe kan iedere melkveehouder in Nederland zich spiegelen aan minstens één van deze bedrijven; zowel qua bedrijfskenmerken als op persoonlijk vlak en ontwikkeling.

Klik hier om te lezen wat het verschil is tussen een onderzoeks-, demonstratie- en ambassadeursbedrijf.

Klik hier om de kaart te downloaden
Geen foto beschikbaar

Leo Oprel

Sr. beleidsmedewerker van het ministerie van LNV

'Met de opgaven voor methaan en ammoniak, maar ook kloppend voor andere doelen, zoeken we naar integrale, werkbare oplossingen. De potenties van boer, dier en natuur zijn groot. Er is nog veel te ontdekken en te benutten. Het Netwerk Praktijkbedrijven is, in interactie met onderzoek, onmisbaar bij de zoektocht om de nieuwe balans te vinden. Jullie deelname en enthousiasme is onmisbaar. Een voorbeeld voor de hele sector. We geloven we in een duurzame melkveehouderij met perspectief. We gaan die toekomst waar maken. Samen.'
Gezino engberts 8 portret Gezino

Gezino Engberts

Onderzoeksbedrijf

'Als melkveehouderij in Nederland produceren we een mooi, gezond en veilig product: melk. Nederland heeft daarin een vooraanstaande positie op de wereldmarkt. Die positie moeten we niet alleen behouden, maar ook uitbouwen. We laten zien dat we ook duurzaam zuivel kunnen produceren met een goed rendement. De belangrijkste vraag voor mij en elke melkveehouder is daarbij: krijg ik hiervan energie, doe ik dit werk met plezier? Ik doe met het Netwerk mee omdat we samen een werkbare oplossing vinden om de ammoniak- en methaanemissie te reduceren. Hierbij is het noodzakelijk om kennis te verzamelen. Dat zie ik als de uitdaging van het Netwerk.'
Wydo van den heuvel 3

Wydo van den Heuvel

Demonstratiebedrijf

'Er komt veel op de melkveehouderij af. Ik vind het belangrijk dat te nemen maatregelen niet alleen genomen worden op basis van rekenmodellen en de daarbij behorende aannames en forfaits, maar dat de maatregelen onderbouwd zijn met metingen en cijfers uit de praktijk. Daarbij moeten maatregelen praktisch haalbaar zijn; dus óók met behoud van het verdienmodel. Ik hoop meer inzicht te krijgen in ons bedrijf en op basis daarvan te verbeteren.'
Doede hettinga 8

Doede Hettinga

Onderzoeksbedrijf

'Ik doe mee aan het Netwerk om meer grip te krijgen op methaanemissie. Controle krijgen op de uitstoot van broeikasgassen zie ik dan ook als mijn grootste uitdaging als melkveehouder. Eén maatregel die ik al toepas om ammoniak- en methaanemissies te reduceren is het systeem van Nieuw Nederlands weiden; daarbij weid ik iedere dag op een ander perceel.'
Rene jacobs 5

Rene Jacobs

Demonstratiebedrijf

'Ik vind het niet alleen belangrijk dat praktische en betaalbare maatregelen uitgeprobeerd worden, maar ook dat het verteld wordt als blijkt dat zaken niet haalbaar zijn. De kracht van dit project is de integrale aanpak: dat de gehele bedrijfsvoering onder de loep wordt genomen, rekening houdend met eventuele negatieve impact op bijvoorbeeld biodiversiteit, bodemleven en landschap. Mijn persoonlijke uitdaging is om meer ruwvoer van eigen land te produceren en nauwkeuriger bij te sturen op rantsoen.'
Henk kerkers 3

Henk Kerkers

Onderzoeksbedrijf

'Ik vind het leuk om verbeteringen te zoeken in de dingen waar we dagelijks mee bezig zijn. En natuurlijk vindt de maatschappij van alles van ons. Daar moeten we niet bang voor zijn, maar we moeten zorgen dat we zelf weten waar we mee bezig zijn en wat we wel of niet kunnen. Uiteindelijk zal het grootste deel van de oplossing toch dicht bij je eigen bedrijf gevonden en toegepast gaan worden. Realiseer je dat ondernemen nooit een vlakke weg is. Je moet voorbij de hobbel komen, hoe groot de hobbel ook lijkt. En ja, na die hobbel zullen er altijd nog meer volgen. Ga niet mokken over het feit dat er hobbels zijn, maar geniet van de uitdaging hoe jij ze kunt passeren. Dat is ondernemen!'

Inspiratie- en demonstratierol

2021, het eerste projectjaar, staat bij de 40 deelnemers in het teken van elkaar en zichzelf leren kennen. Vanaf het tweede projectjaar zullen zij hun deuren ook (vaker) open zetten voor melkveehouders en adviseurs buiten het Netwerk. Wie wil deelnemen aan activiteiten kan zich aanmelden via de agendafunctie op de website. De deelnemers zijn niet rechtstreeks benaderbaar of boekbaar. Neem voor verzoeken contact op met info@netwerkpraktijkbedrijven.nl.

Gerelateerde deelnemers

Gezino engberts 8 portret Gezino

Gezino Engberts

melkveehouder in Markelo

Onderzoeksbedrijf

Overijssel - Zand - 120 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 29894 kg meetmelk / ha
Wydo van den heuvel 3

Wydo van den Heuvel

melkveehouder in Witteveen

Demonstratiebedrijf

Drenthe - Zand - 200 dagen weidegang - - Gangbaar - 19219 kg meetmelk / ha
Henk kerkers 3

Henk Kerkers

melkveehouder in Sterksel

Onderzoeksbedrijf

Noord-Brabant - Zand - 225 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 18178 kg meetmelk / ha
Rene jacobs 5

René Jacobs

melkveehouder in Nuth

Demonstratiebedrijf

Limburg - Löss - 190 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 19185 kg meetmelk / ha
Doede hettinga 8

Doede Hettinga

melkveehouder in Klooster Lidlum

Onderzoeksbedrijf

Friesland - Klei - 200 dagen weidegang - - Gangbaar - 16568 kg meetmelk / ha

Lees verder