×
×

Hoe verlaagt Doede ammoniak- en methaanemissies op zijn bedrijf?

De 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven zijn het middelpunt van Netwerk Praktijkbedrijven. Een gevarieerde en betrokken groep melkveehouders met verschillen in intensiteit, grondsoort en bedrijfsvoering die gaan voor minder ammoniak én methaan. De manier waarop zij ammoniak- en methaanemissies verlagen is echter voor ieder bedrijf verschillend. Onderzoeksbedrijf Doede Hettinga vertelt over zijn aanpak.

Terugkijken

Wat heb je het afgelopen jaar gedaan om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
Sinds 2018 ben ik demonstratiebedrijf van Nieuw Nederlands Weiden van Stichting Weidegang. Hierdoor heb ik de afgelopen tijd al veel stappen gemaakt op het gebied van ammoniak. Onder andere door meer uren weidegang, een lagere bemesting uit kunstmest, een lager ruw eiwitgehalte in het krachtvoer en door het toevoegen van water bij het uitrijden van drijfmest. Daarnaast proberen we de laatste jaren de graskuil droger (+/- 45% droge stof) en later in te kuilen. Dit zorgt voor een hogere opbrengst per hectare en dus een lager percentage kilogram eiwit per kilogram droge stof (14 á 15%).
Methaan en emissiereducerende maatregelen op dat vlak waren nieuw voor mij. Maar zoveel mogelijk weidegras in het rantsoen opnemen heeft hier wel een positief effect op.

Hoe ging dit / hoe is dit bevallen?
Ik heb nu het gevoel dat ik op ammoniak kan sturen, waardoor we op een ureum van 15 á 16 zitten (jaarrond). Wat betreft methaan heb ik dat gevoel nu nog niet.

Vooruitkijken

Wat doe je dit jaar om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
Op het gebied van ammoniak heb ik niks veranderd. We blijven daarvoor de eerder ingezette koers volgen. Voor methaan is dat anders. Dit jaar hebben we 2x water in de mestkelders gepompt, om beter te kunnen mixen. Hierdoor worden de kelders schoner en blijft er dus minder oude mest achter. We hopen dat er op deze manier minder bacteriën achterblijven en daardoor minder methaan ontstaat. Daarnaast let ik meer op de emissiefactoren (methaan) bij het aankopen van voer.

Wat is hierbij je grootste uitdaging?

Mijn grootste uitdaging is het sturen op methaan. Alleen rekening houden met het NDF-gehalte in het rantsoen is te kort door de bocht denk ik. Ons weidegras heeft op dit moment een NDF-gehalte van rond de 500, maar ik denk dat dit weidegras toch kan bijdragen aan een lagere methaanemissie.

Vanaf 2022 aan de slag – eerste focus op ammoniak

Het doel van Netwerk Praktijkbedrijven is -30% ammoniak- en methaanemissies in 2025, ten opzichte van 2020. Het eerste projectjaar (2021) was voor de 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven een ‘inregeljaar’. De deelnemers zijn in dit jaar nog niet aan de slag gegaan met de maatregelen. In 2022 zijn zij actief gestart met het volgen van het routeplan. Daarbij lag de eerste focus op ammoniak, omdat daar de meeste kennis van beschikbaar is. In 2022 werd dus nog niet bewust gestuurd op het verlagen van methaanemissie.

Gerelateerde deelnemers

Doede hettinga 8

Doede Hettinga

melkveehouder in Klooster Lidlum

Onderzoeksbedrijf

Friesland - Klei - 200 dagen weidegang - - Gangbaar - 16568 kg meetmelk / ha

Lees verder