×
×

Hoe verlaagt Gerben ammoniak- en methaanemissies op zijn bedrijf?

De 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven zijn het middelpunt van Netwerk Praktijkbedrijven. Een gevarieerde en betrokken groep melkveehouders met verschillen in intensiteit, grondsoort en bedrijfsvoering die gaan voor minder ammoniak én methaan. De manier waarop zij ammoniak- en methaanemissies verlagen is echter voor ieder bedrijf verschillend. Onderzoeksbedrijf Gerben Braakman vertelt over zijn aanpak.

Terugkijken

Wat heb je het afgelopen jaar gedaan om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
Vanaf de start verdun ik de mest met water voor het uitrijden. Daarnaast proberen we het Ruw eiwit in het rantsoen te verlagen. Omdat het rantsoen in de zomer voor een groot deel uit weidegras bestaat ligt hier de focus op het verlagen van het Ruw eiwitgehalte in de brok en aanvullende voer. Mais is heel mooi aanvullend voer, maar in mijn bedrijf heel beperkt beschikbaar. Het is een zoektocht hoe ik toch een beetje mais kan bijvoeren.
Vers gras is één van de voedermiddelen die de methaanuitstoot kan verlagen, het is daarom voor mij de uitdading om nog meer vers gras in de koeien te krijgen. De voeradviseur neemt in zijn berekening de EF factor mee. Hierdoor hebben we direct een idee waar we kunnen sturen.

Hoe ging dit / hoe is dit bevallen?
Ik heb de indruk dat de mest beter wordt benut door het toevoegen van water, zeker in de drogere perioden. Als biologisch bedrijf werken we op een veel lager stikstofniveau en daarom is de benutting van de stikstof uit de mest nog belangrijker.
Meer vers gras in de koeien krijgen is lastig gebleken. De extra ruimte zit vooral in het vroege voorjaar, maar vanwege de weersomstandigheden heb ik dit jaar de koeien weer op stal moeten zetten. Wel ben ik overgestapt op stalvoeren, zodat de koeien toch een groot aandeel vers gras in het rantsoen krijgen.

Vooruitkijken

Wat doe je dit jaar om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
Dit voorjaar zijn er elektrische mixers geïnstalleerd. Nu mixen we dagelijks tweemaal. Daarnaast gaan we met de bevochtiging van de stalroosters proberen de vloer schoner te houden. We gaan zien of vaker de vloer natmaken verschil in emissie brengt.

Wat is hierbij je grootste uitdaging?
Het is vooral een uitdaging om al het extra werk dat de maatregelen vragen steeds goed uit te voeren. Dit is best een druk bedrijf. We melken honderd koeien op een veestapel van zo’n 120 dieren bij 120 hectare land en daarnaast runnen we een zorgboerderij.

Vanaf 2022 aan de slag – eerste focus op ammoniak

Het doel van Netwerk Praktijkbedrijven is -30% ammoniak- en methaanemissies in 2025, ten opzichte van 2020. Het eerste projectjaar (2021) was voor de 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven een ‘inregeljaar’. De deelnemers zijn in dit jaar nog niet aan de slag gegaan met de maatregelen. In 2022 zijn zij actief gestart met het volgen van het routeplan. Daarbij lag de eerste focus op ammoniak, omdat daar de meeste kennis van beschikbaar is. In 2022 werd dus nog niet bewust gestuurd op het verlagen van methaanemissie.

Gerelateerde deelnemers

Gerben braakman 29

Gerben Braakman

melkveehouder in Dwingeloo

Onderzoeksbedrijf

Drenthe - Zand - 220 dagen weidegang - Derogatie: Nee - Biologisch - 7009 kg meetmelk / ha

Lees verder