×
×

Hoe verlaagt Henk ammoniak- en methaanemissies op zijn bedrijf?

Mogelijkheden en grenzen binnen het management
Als onderzoeksbedrijf binnen Netwerk Praktijkbedrijven, ga ik vooral op zoek naar de mogelijkheden en grenzen in ons management. Voordat onze stal (in 2015-2016) een grote update kreeg en nagenoeg geheel werd vernieuwd en omgevormd tot serrestal, speelde weidegang daarbij al een grote rol. Ik vroeg me af hoe we meer en optimaler gebruik konden maken van onze weidegang. Ons bedrijf beschikt nu eenmaal over een grote huiskavel met voldoende ha weidepercelen rondom de gebouwen. Hoe verleid je de koeien dan om zelf meer vers gras op te halen? En als je de koeien dan toch buiten laat voor de weidepremie; benut de weidegang dan ook zo goed mogelijk, was mijn gedachte.

Nieuw Nederlands Weiden
Voor deelname aan Netwerk Praktijkbedrijven kwam ik via mijn farmwalkgroep in contact met graslandspecialisten zoals Bert Philipsen en Mark de Beer. En werd ik uiteindelijk deelnemer van het project Nieuw Nederlands Weiden van Stichting Weidegang. Hierbinnen heb ik een aantal jaren als demobedrijf gefungeert. Met een zestal bedrijven, verspreid over Nederland, probeerden we het roterend standweiden te verbeteren. En dit verder uit te dragen naar collega’s. Door veel te meten en te monitoren lukte het, onder goede begeleiding van onze adviseurs, om meer vers gras in onze koeien te krijgen. En daarmee onze voerkosten te verlagen.

‘Door inzicht meer grip op je management’
Ondertussen worden onze data en gegevens steeds meer gebruikt in allerlei onderzoeken, gericht op voeding en emissies. Vandaaruit zijn we ook in Netwerk Praktijkbedrijven gerold. Binnen het Netwerk gebruiken we onze eerdere ervaringen. Zo kijken we bij onze voeding niet alleen naar de voerkosten maar gaan we vooral op zoek naar de grenzen van ons rantsoen. Om daarmee het ruw eiwit te verlagen. Nu is vers gras wel het moeilijkste en wispelturigste onderdeel binnen het rantsoen om daar goed je vinger achter te krijgen. Door de grote schommelingen in kwaliteit is het al moeilijk om je rantsoen goed uit te balanceren. Laat staan het inschatten van de opname, wat tevens erg bepalend is. Het is gaandeweg mooi om te zien dat je, door meer inzicht, een betere grip op je management krijgt. Wat je vervolgens gericht kunt inzetten om te sturen op het beperken van emissies. Zoals het verlagen van het RE in het rantsoen en een lager ureum in de melkuitslag. Inmiddels gebruiken we ook steeds meer de NDF-waarde in onze kuil en vers grasanalyses om daarmee de methaanuitstoot op ons bedrijf te verlagen.

Belang van vers gras en weidegang
Intussen is mij wel duidelijk geworden dat de opname van vers gras, zoals toegepast met het Nieuw Nederlands Weiden systeem, een goede bijdrage levert aan het verlagen van emissies. Ons bedrijf is gelegen in Zuidoost-Brabant, in het (vrij droge) zandgebied. Een regio waar de grasgroei het wel eens moeilijk heeft door de droogte. Het is ook een gebied waar de snijmais zich op het land, maar ook bij de boeren in hun rantsoen, heel goed thuis voelt. Desondanks vind ik dat we juist van gras en weidegang, zoveel mogelijk als enigszins mogelijk is, gebruik moeten maken. Vooral in het voor- en najaar ligt in het zuiden daar ons voordeel. Door vroeg te starten en in het najaar lang door te (kunnen) gaan, kunnen we zoveel mogelijk het goede van vers gras benutten. En ja, beperkingen in de mogelijkheden om graslanden te mogen beregenen helpen daar niet bij.
Daarom gaat onze zoektocht ook verder. Zo verkennen we bijvoorbeeld de mogelijkheden van kruidenrijk grasland. We kunnen op die manier de schade en beperking van het beregenverbod enigszins beperken en tegelijkertijd onze N-efficiëntie op bedrijfsniveau verbeteren. Ook help het onze biodiversiteit te vergroten en lijkt het een positieve rol te kunnen spelen in de uitstoot van methaan.

Alles bij elkaar zijn er nog voldoende uitdagingen om te ontdekken waar verbetering mogelijk is op ons bedrijf. De afgelopen jaren hebben mijn gedachte versterkt, dat we vooral daar de oplossingen moeten zoeken waar onze politiek dagelijks over ligt te struikelen. Door als boeren nog meer bezig te zijn met ons management en te weten aan welke knoppen we moeten draaien. Dat is toch ons vak. Daar zijn wij goed in en dat moeten we niet aan de politiek overlaten.

Gerelateerde deelnemers

Henk kerkers 3

Henk Kerkers

melkveehouder in Sterksel

Onderzoeksbedrijf

Noord-Brabant - Zand - 225 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 18178 kg meetmelk / ha

Lees verder