×
×

Hoe verlaagt Jacques ammoniak- en methaanemissies op zijn bedrijf?

De 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven zijn het middelpunt van Netwerk Praktijkbedrijven. Een gevarieerde en betrokken groep melkveehouders met verschillen in intensiteit, grondsoort en bedrijfsvoering die gaan voor minder ammoniak én methaan. De manier waarop zij ammoniak- en methaanemissies verlagen is echter voor ieder bedrijf verschillend. Onderzoeksbedrijf Jacques van Melick vertelt over zijn aanpak.

Terugkijken

Wat heb je het afgelopen jaar gedaan om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
We zijn vorig jaar vroeg gestart met weiden; vanaf 20 maart gingen de koeien al naar buiten. Verder zijn we scherper op de eiwitvoorziening van de koeien gaan zitten via het krachtvoer. Het lagere eiwitgehalte hebben we, als het gaat om de energievoorziening, gecorrigeerd door meer productiebrok te voeren.

Ook hebben we ons gefocust op het onderhoud van onze mestschuifinstallatie. Zo vervingen we de rubbers onder de mestschuif eerder dan voorheen. Het (vaker) schuiven van de stalvloer reduceert namelijk emissies.


Hoe ging dit / hoe is dit bevallen?
Goed! Je moet het laten slagen van de acties eigenlijk ook als een soort van uitdaging zien. Ik praat niet graag over ‘maatregelen’, liever noem ik ze ‘oplossingen’. Ik zie bovengenoemde oplossingen als een soort totaalpakket, die samen met onze emissiearme vloer in de stal mijns inziens wel degelijk tot minder emissies kunnen leiden. Dit in tegenstelling tot veelgehoorde opmerkingen dat “emissiearme vloeren niet zouden werken”.

Vooruitkijken

Wat doe je dit jaar om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
We laten onze koeien zoveel mogelijk gras uit de wei halen. Dit betekent opnieuw vroeg beginnen met weiden. Echter kon dat dit jaar, in vergelijking tot vorig jaar, pas een tijd later. Vanwege de weeromstandigheden en de draagkracht van de grond gingen de koeien half april naar buiten.

Bij droge perioden willen we het land sneller beregenen, om de grasgroei en daarmee ook het grasaanbod beschikbaar te houden. Verleden jaar heb ik onze veldbonen niet kunnen beregenen. Aangezien ze dit jaar op de huiskavel staan, kunnen we dat nu wel gaan doen. Hiermee probeer ik te zoeken en sturen op de opbrengstmaximalisatie.

Wat is hierbij je grootste uitdaging?
Uiteindelijk kun je heel veel oplossingen toepassen. Het gaat er wel om dat je (en in mijn geval als jonge bedrijfsopvolger) een boterham kunt verdienen en toekomstbestendig bent. Ik laat me niet gek maken door woorden als ‘omschakelen naar biologisch’ of ‘voedseltransitie’. Uiteindelijk kun je naar mijn idee ook als gangbaar bedrijf hier en daar meebewegen, om bedrijfscontinuïteit en toekomstbestendigheid te behouden. Veel oplossingen en innovaties zijn mogelijk, zolang daar maar een verdienmodel tegenover staat.

Vanaf 2022 aan de slag – eerste focus op ammoniak

Het doel van Netwerk Praktijkbedrijven is -30% ammoniak- en methaanemissies in 2025, ten opzichte van 2020. Het eerste projectjaar (2021) was voor de 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven een ‘inregeljaar’. De deelnemers zijn in dit jaar nog niet aan de slag gegaan met de maatregelen. In 2022 zijn zij actief gestart met het volgen van het routeplan. Daarbij lag de eerste focus op ammoniak, omdat daar de meeste kennis van beschikbaar is. In 2022 werd dus nog niet bewust gestuurd op het verlagen van methaanemissie.

Gerelateerde deelnemers

Jacques van melick 3

Jacques van Melick

melkveehouder in Neer

Onderzoeksbedrijf

Limburg - Klei - 120 dagen weidegang - Derogatie: Nee - Gangbaar - 16721 kg meetmelk / ha

Lees verder