×
×

Hoe verlaagt Jan ammoniak- en methaanemissies op zijn bedrijf?

De 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven zijn het middelpunt van Netwerk Praktijkbedrijven. Een gevarieerde en betrokken groep melkveehouders met verschillen in intensiteit, grondsoort en bedrijfsvoering die gaan voor minder ammoniak én methaan. De manier waarop zij ammoniak- en methaanemissies verlagen is echter voor ieder bedrijf verschillend. Demonstratiebedrijf Jan Gieben vertelt over zijn aanpak.

Terugkijken

Wat heb je het afgelopen jaar gedaan om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
We hebben het ruw eiwitgehalte in het rantsoen verlaagd van 158 g naar 155 g. Dit hebben we gedaan door een ‘eenvoudigere’ brok met een lager RE-gehalte te voeren tijdens het melken. We melken onze koeien ‘gewoon’ in de melkput (we hebben geen robot), dus alle koeien krijgen daar dezelfde hoeveelheid krachtvoer. Deze brokaanpassing lijkt dus best wat effect te hebben.

De eiwitrijke brok die we voorheen tijdens het melken voerden is naar het voerhek gegaan. Doordat we daar het voer met de mengvoerwagen mengen, kunnen we de samenstelling aan het voerhek gemakkelijk variëren.

Hoe ging dit / hoe is dit bevallen?
Het is af en toe nog even wennen. Daarbij hadden we de afgelopen periode ook af en toe te maken met een paar complicaties onder de koeien. Echter is het de vraag of dit toeval is of een effect is van het verlaagde RE-gehalte in het rantsoen. Of toch te maken heeft met de droge weersomstandigheden, waar we ook mee te maken hebben gehad.

Vooruitkijken

Wat doe je dit jaar om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
We blijven inzetten op een ruw eiwitgehalte van rond de 150 g. Om dit te bewerkstelligen kunnen we in overleg met bedrijfsbegeleider Jan van Middelaar, onze voeradviseur en dierenarts een gezamenlijk plan van aanpak opstellen. Zodat we bij het verlagen van het RE-gehalte ook oog houden voor de diergezondheid.

We hebben met ons bedrijf in onze omgeving veel te maken met droogte. Als dit in de (nabije) toekomst mogelijk iets verbetert door enkele sloten ondieper te maken, waardoor de grond mogelijk meer vocht vasthoudt, dan liggen er wellicht ook kansen op het gebied van meer weidegang. En kan het van positieve invloed zijn op de graskwaliteit en kwantiteit.

Wat is hierbij je grootste uitdaging?
Diergezondheid en droogte.

Vanaf 2022 aan de slag – eerste focus op ammoniak

Het doel van Netwerk Praktijkbedrijven is -30% ammoniak- en methaanemissies in 2025, ten opzichte van 2020. Het eerste projectjaar (2021) was voor de 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven een ‘inregeljaar’. De deelnemers zijn in dit jaar nog niet aan de slag gegaan met de maatregelen. In 2022 zijn zij actief gestart met het volgen van het routeplan. Daarbij lag de eerste focus op ammoniak, omdat daar de meeste kennis van beschikbaar is. In 2022 werd dus nog niet bewust gestuurd op het verlagen van methaanemissie.

Gerelateerde deelnemers

Jan gieben 43

Jan Gieben

melkveehouder in Wilbertoord

Demonstratiebedrijf

Noord-Brabant - Zand - 216 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 19556 kg meetmelk / ha

Lees verder