×
×

Hoe verlaagt Jan Willem ammoniak- en methaanemissies op zijn bedrijf?

De 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven zijn het middelpunt van Netwerk Praktijkbedrijven. Een gevarieerde en betrokken groep melkveehouders met verschillen in intensiteit, grondsoort en bedrijfsvoering die gaan voor minder ammoniak én methaan. De manier waarop zij ammoniak- en methaanemissies verlagen is echter voor ieder bedrijf verschillend. Demonstratiebedrijf Jan Willem Haisma vertelt over zijn aanpak.

Terugkijken

Wat heb je het afgelopen jaar gedaan om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
We zijn bezig geweest met het optimaliseren van onze kuil. Bij ons op het bedrijf vinden we het, vanwege onze intensiviteit, belangrijk om veel smakelijk voer van ons land te halen. We hebben ervoor gekozen om de eerste snede te maaien op 4.500 kg droge stof. Hier hebben we ook naar bemest.
Het moeilijke hierbij is om vanaf het moment dat het mooi weer wordt in het voorjaar, geduld te hebben en te wachten tot de juiste opbrengst er staat. Dus bij mooi weer niet direct maaien!

Vervolgens hebben we de 2e, 3e, en 4e snede over de 1e kuil heen gekuild. Hierbij hebben we steeds lichte snedes gepakt om zo het eiwit in de kuil op peil te houden. Maar ook om het NDF-gehalte in de kuil lager te krijgen om ook op het gebied van methaan vooruitgang te kunnen maken.

Tot slot zijn we gestopt met het voeren van sasta pro (tarwegist). Dit bleek een heel nadelig effect te hebben op het RE-gehalte van het rantsoen.

Hoe ging dit / hoe is dit bevallen?
Goed. De eerste Navigatorresultaten van dit jaar laten zien dat we met een ureum van 17 een gemiddelde melkproductie van 35 kg melk per koe (met 3,67% eiwit en 4,30% vet) kunnen realiseren. In 2020 en 2021 zaten we met ons ureum nog op 22 en 21. Aangezien we nog volop bezig zijn met de groei van ons bedrijf en we de twee afgelopen jaren in aantallen koeien zijn gestegen (zo’n 40 stuks), is het effect van onze aanpak op methaan (op bedrijfsniveau) nu nog niet terug te zien.

Over het werken met de Navigator zijn we ook tevreden. Het is voor de toekomst een mooi middel om tussentijds bij te kunnen sturen op basis van je behaalde resultaten.

Vooruitkijken

Wat doe je dit jaar om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
De kwaliteit van de snijmais verhogen, die we verbouwen. Uit analyses bleek de kwaliteit van de mais die we eerder aankochten, niet optimaal te zijn. Echter hadden we daar geen invloed op als het gaat om raskeuze en bemesting. Dit jaar hebben we dat, door afstemming met ons loonbedrijf, wel.

Wat is hierbij je grootste uitdaging?

Het weer, dat hebben we niet in de hand maar zal ook altijd een uitdaging blijven.
Daarnaast waren we eerder voor aanvullingen op ons rantsoen afhankelijk van wat er in de markt te koop kwam. Dit jaar heb ik afspraken kunnen maken voor het verbouwen van snijmais. Hoe dit er volgend jaar uit komt te zien en hoe we hiermee om moeten gaan, is voor ons ook nog wel een uitdaging.

Vanaf 2022 aan de slag – eerste focus op ammoniak

Het doel van Netwerk Praktijkbedrijven is -30% ammoniak- en methaanemissies in 2025, ten opzichte van 2020. Het eerste projectjaar (2021) was voor de 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven een ‘inregeljaar’. De deelnemers zijn in dit jaar nog niet aan de slag gegaan met de maatregelen. In 2022 zijn zij actief gestart met het volgen van het routeplan. Daarbij lag de eerste focus op ammoniak, omdat daar de meeste kennis van beschikbaar is. In 2022 werd dus nog niet bewust gestuurd op het verlagen van methaanemissie.

Gerelateerde deelnemers

Jan willem haisma 26

Jan Willem Haisma

melkveehouder in Bakkeveen

Demonstratiebedrijf

Friesland - Zand - 0 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 21291 kg meetmelk / ha

Lees verder