×
×

Hoe verlaagt Kees ammoniak- en methaanemissies op zijn bedrijf?

De 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven zijn het middelpunt van Netwerk Praktijkbedrijven. Een gevarieerde en betrokken groep melkveehouders met verschillen in intensiteit, grondsoort en bedrijfsvoering die gaan voor minder ammoniak én methaan. De manier waarop zij ammoniak- en methaanemissies verlagen is echter voor ieder bedrijf verschillend. Demonstratiebedrijf Kees Boon vertelt over zijn aanpak.

Terugkijken

Wat heb je het afgelopen jaar gedaan om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
Ik heb een mestrobot met watervernevelaar aangeschaft. Daarnaast heb ik geprobeerd meer te beweiden en, als het gaat om het ruw eiwit, scherper voer aan te kopen.

Hoe ging dit / hoe is dit bevallen?
Het gebruik van de mestrobot bevalt goed! Het draait, de stal is schoner en de dieren daardoor (automatisch) ook. De aanschaf is geïnspireerd door de (positieve) ervaringen van een collega-veehouder van het Netwerk. In zijn stalmetingen was een duidelijk verschil van de emissies te zien bij wel of geen gebruik van de mestrobot. Het (vaker) schuiven van de stalvloer reduceert de emissie. Dus in theorie zou onze emissie nu ook verminderen!

Beweiding is op onze grondsoort (veen) een uitdaging. Desondanks lukte het om meer te gaan weiden. De melkproductie viel in de zomermaanden echter wel flink terug. Achteraf gezien had ik dit eerder moeten compenseren door het bijvoeren van kuil uit de 1e snede. Ik denk dat ik daardoor de koeien beter op productie had kunnen houden.

Ten slotte is ook het scherper inkopen van voer gelukt. Dit is duidelijk in onze rantsoencijfers te zien. Wat de koe niet in gaat, hoef je ook niet te reduceren! Het afgelopen jaar hadden we een ureumgehalte van 18. Ik durf dat nog wel wat verder te verlagen, mits we genoeg energie in het rantsoen blijven aanbieden. Dit proberen we zoveel mogelijk zelf te telen in de vorm van voederbieten, een klein beetje mais, gerst en (vanaf dit jaar) veldbonen.

Al met al zijn we het afgelopen jaar in het aantal dieren en hectares op het bedrijf gegroeid (+27 dieren, +18 ha ten opzichte van 2020), maar is onze ammoniakemissie gedaald: per hectare hebben we -10,7% ammoniakemissie gereduceerd. Een mooi resultaat.

Vooruitkijken

Wat doe je dit jaar om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
Op het gebied van ammoniak zijn we al flink op weg. Wellicht kunnen we nog iets zuiniger omgaan met het gebruik van kunstmest. En kunnen we spreekwoordelijk ‘het randje opzoeken’ bij het scherp inkopen van voer. Verder willen we opnieuw extra gaan beweiden. Althans, dat is de bedoeling. We houden dit jaar wel wat balen apart zodat we die, als het verse gras in kwaliteit daalt, in de zomer extra kunnen bijvoeren.

Daarnaast willen we werken aan een goede eiwit en energie verhouding van ons rantsoen. Al is dat voor ons als bedrijf met een groot aandeel vers gras (zo’n 30%) wel een zoektocht. Ik verwacht dat de crux bij ons meer zit in het energieaanbod dan de eiwitkrapte…

Wat is hierbij je grootste uitdaging?
Het weer! Alles valt of staat met het groeiseizoen.

Vanaf 2022 aan de slag – eerste focus op ammoniak

Het doel van Netwerk Praktijkbedrijven is -30% ammoniak- en methaanemissies in 2025, ten opzichte van 2020. Het eerste projectjaar (2021) was voor de 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven een ‘inregeljaar’. De deelnemers zijn in dit jaar nog niet aan de slag gegaan met de maatregelen. In 2022 zijn zij actief gestart met het volgen van het routeplan. Daarbij lag de eerste focus op ammoniak, omdat daar de meeste kennis van beschikbaar is. In 2022 werd dus nog niet bewust gestuurd op het verlagen van methaanemissie.

Gerelateerde deelnemers

Kees boon 35

Kees Boon

melkveehouder in Delfstrahuizen

Demonstratiebedrijf

Friesland - Veen - 200 dagen weidegang - - Gangbaar - 13489 kg meetmelk / ha

Lees verder