×
×

Hoe verlaagt Leendert ammoniak- en methaanemissies op zijn bedrijf?

De 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven zijn het middelpunt van Netwerk Praktijkbedrijven. Een gevarieerde en betrokken groep melkveehouders met verschillen in intensiteit, grondsoort en bedrijfsvoering die gaan voor minder ammoniak én methaan. De manier waarop zij ammoniak- en methaanemissies verlagen is echter voor ieder bedrijf verschillend. Onderzoeksbedrijf Leendert van Staalduijnen vertelt over zijn aanpak.

Terugkijken

Wat heb je het afgelopen jaar gedaan om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
Eerst heb ik kritisch naar het ruw eiwitgehalte in het rantsoen gekeken, door de ‘extra’ eiwit verstrekking via het voerhek te beperken en te kijken naar hoeveel de koeien nodig hebben. Op deze manier kan ik dezelfde broksoorten voeren, maar de dagelijkse hoeveelheid aanpassen.
Daarnaast ben ik meer gaan beweiden door zo het vers gras in de weide meer te benutten. Dit paste prima na de eerste stap, omdat ik dagelijks kan bijsturen. De vers grasmonsters die een keer per vijf weken genomen zijn, bieden nog meer inzicht in de voederwaarde van het vers en hoe ik dit kan benutten in het rantsoen.
Ook heb ik besloten om de dichte vloer in de stal vaker aan te schuiven. Dit moet positief zijn voor het reduceren van zowel ammoniak- als methaanemissie.

Hoe ging dit / hoe is dit bevallen?
Het rantsoen aanpassen en het weidegras beter benutten ging goed. Daar ben ik zelf ook enthousiast door geworden, ook al was ik eerst terughoudend om de adviezen op te volgen. Aangeraden werd om de koeien dagelijks op een ander perceel te weiden, op telkens een even groot perceel. Vooral dat laatste gaf mij tegenzin, dus ben ik gaan onderzoeken via welke strategie ik toch met verschillende groottes kon blijven werken. Dit vraagt een extra alertheid op de hoeveelheid gras die continue in de percelen staat. Ik heb hierin mijn weg gevonden, en dat geeft voldoening!

Vooruitkijken

Wat doe je dit jaar om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
Ik ga verder op de ingeslagen weg om het bereikte resultaat vast te houden en nog een stap vooruit te zetten.
Op aanvulling van vaker de stalvloer te schuiven wordt op dit moment een druppelsysteem in de stal geïnstalleerd, zodat de vloer nog schoner geschoven kan worden. Hoe schoner de vloer is, hoe minder emissies er kunnen ontstaan.
De stalaanpassingen inzake het schuiven en bedruppelen moeten zich nog meer bewijzen. Ik verwacht wel dat er een positief resultaat uit komt. Of ik hiermee richting de doelstelling van het project kom, vind ik nog een groot vraagteken.

Wat is hierbij je grootste uitdaging?
Het resultaat wordt altijd beïnvloed door de gezondheid van de koeien en de kwaliteit van het geoogste ruwvoer. Afgelopen jaar heeft blauwtong een rol gespeeld, en dat merk je in de benutting van het rantsoen. Ook heb ik in 2022 een maisoogst gehad, die geleden heeft onder de droogte, waardoor ik kwaliteit miste in het rantsoen.
Door de vele regen tijdens de afgelopen herfst en winter is er nog weinig mest uitgereden, wat betekent dit voor het komende groeiseizoen? Zo had ik laatst bedacht dat ik vast wilde starten met weiden, voor de bemesting (omdat het gras al groener werd), maar de draagkracht is er niet, dus zijn mijn koeien nog in de stal. Kortom, er zijn keuzes te maken, maar die moeten soms ook zo weer bijgesteld worden.

Vanaf 2022 aan de slag – eerste focus op ammoniak

Het doel van Netwerk Praktijkbedrijven is -30% ammoniak- en methaanemissies in 2025, ten opzichte van 2020. Het eerste projectjaar (2021) was voor de 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven een ‘inregeljaar’. De deelnemers zijn in dit jaar nog niet aan de slag gegaan met de maatregelen. In 2022 zijn zij actief gestart met het volgen van het routeplan. Daarbij lag de eerste focus op ammoniak, omdat daar de meeste kennis van beschikbaar is. In 2022 werd dus nog niet bewust gestuurd op het verlagen van methaanemissie.

Gerelateerde deelnemers

Leendert van Staalduijnen-6 portret

Leendert van Staalduijnen

melkveehouder in Ermelo

Onderzoeksbedrijf

Gelderland - Zand - 140 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 14265 kg meetmelk / ha

Lees verder