×
×

Hoe verlaagt Marijn ammoniak- en methaanemissies op zijn bedrijf?

De 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven zijn het middelpunt van Netwerk Praktijkbedrijven. Een gevarieerde en betrokken groep melkveehouders met verschillen in intensiteit, grondsoort en bedrijfsvoering die gaan voor minder ammoniak én methaan. De manier waarop zij ammoniak- en methaanemissies verlagen is echter voor ieder bedrijf verschillend. Demonstratiebedrijf Marijn van Aart vertelt over zijn aanpak.

Terugkijken

Wat heb je het afgelopen jaar gedaan om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
Het afgelopen jaar streefden wij ernaar om het ruw eiwit (RE)-gehalte in het rantsoen op peil te houden. In 2021 scoorden wij namelijk 147 g per kg DS. Om de benutting van het eiwit, wat in de graskuil wordt gewonnen, te verhogen willen wij graag een zo hoog mogelijk DVE-gehalte in de kuil halen. Om het aandeel DVE in de graskuil te verhogen zijn wij droger gaan inkuilen. Onze doelstelling was een droge stofgehalte van 45-50%. Dit is uiteindelijk 42% geworden, omdat bij de 1e snee na 48 uur veldperiode er niet meer inzat. 48 uur op het veld is het maximum om te veel verlies van de voederwaarde te voorkomen.

Daarnaast hebben we ook geprobeerd de grasgroei te optimaliseren, door middel van het Nieuw Nederlands Weiden-systeem. Omdat wij 9,5 GVE per ha hebben grazen, wordt het gras al te snel te kort afgegraasd. Dit remt de hergroei. Met behulp van de graslandhoogtemeter meten we wekelijks het weideplatform. Als de opname groter is dan de hergroei, wordt er minder uren geweid en meer bijgevoerd op stal. Bij een hogere hergroei ten opzichte van de opname wordt er juist meer uren geweid. Het verhogen van het aandeel weidegras in het rantsoen pakt ook gunstig uit op het gebied van methaan.

Hoe ging dit / hoe is dit bevallen?
De stijging van het aandeel DVE in de kuil viel tegen. We zijn van een droge stofgehalte van 32% naar 42% gegaan. Het DVE-gehalte steeg daarbij van 57 naar 61. Maar het totale ruw eiwit steeg van 162 naar 165 g. De toename van het DVE-gehalte zit voornamelijk in de toename van het ruw eiwit in de kuil. Daarentegen hebben we afgelopen winter goed kunnen melken van deze kuil. Uit de Navigator kwam een RE-gehalte van onder de 150 g uit, bij een productie van 35 liter meetmelk.
De aanpak rondom het weiden is goed bevallen en heeft ondanks de droogte geresulteerd in een nagenoeg zelfde hoeveelheid vers gras dat is opgenomen door de koeien.

Vooruitkijken

Wat doe je dit jaar om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
Opnieuw gaan we proberen het DVE-gehalte te verhogen door droger in te kuilen. Uit onze kuilanalyse kwam naar voren dat er een tekort was aan zwavel. Daarom is dit jaar in de voorjaarsgift de zwavelgift verhoogd. Uiteindelijk is zwavel mede noodzakelijk om kwalitatief goed en voldoende eiwit te vormen in het gras. Onze doelstelling van 45-50% DS bij het inkuilen blijft dit jaar ook staan.

Om methaanemissies te verlagen overleg ik met mijn voerleverancier welke krachtvoerders het beste aansluiten bij een rantsoen met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Daarmee wordt de emissiefactor van de methaanuitstoot mede leidend in de keuze voor het krachtvoer dat we gaan voeren. Tot slot gaan wij samen met onze bedrijfsbegeleider Stefan van ‘t Ooster kijken op welke manier de stalemissie kan worden verlaagd, mede ingegeven door de Stal-APK.

Wat is hierbij je grootste uitdaging?
Dit jaar zijn wij volledig uit de derogatie gestapt. Hierdoor hebben we 20 m3 minder bemestingsruimte uit dierlijke mest. Dit heeft impact op de groei van het gras en eiwit. Ik wil proberen niet alle stikstofruimte op te vullen met stikstofkunstmest. Aangezien bijna al het gras eenjarig is, door de akkerbouwroulatie (zoals bij ons op het bedrijf), is dat een behoorlijke uitdaging.

Vanaf 2022 aan de slag – eerste focus op ammoniak

Het doel van Netwerk Praktijkbedrijven is -30% ammoniak- en methaanemissies in 2025, ten opzichte van 2020. Het eerste projectjaar (2021) was voor de 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven een ‘inregeljaar’. De deelnemers zijn in dit jaar nog niet aan de slag gegaan met de maatregelen. In 2022 zijn zij actief gestart met het volgen van het routeplan. Daarbij lag de eerste focus op ammoniak, omdat daar de meeste kennis van beschikbaar is. In 2022 werd dus nog niet bewust gestuurd op het verlagen van methaanemissie.

Gerelateerde deelnemers

Profielfoto marijn van aart 3

Marijn van Aart

melkveehouder in Rutten

Demonstratiebedrijf

Flevoland - Klei - 170 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 19282 kg meetmelk / ha

Lees verder