×
×

Hoe verlaagt Pieter ammoniak- en methaanemissies op zijn bedrijf?

De 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven zijn het middelpunt van Netwerk Praktijkbedrijven. Een gevarieerde en betrokken groep melkveehouders met verschillen in intensiteit, grondsoort en bedrijfsvoering die gaan voor minder ammoniak én methaan. De manier waarop zij ammoniak- en methaanemissies verlagen is echter voor ieder bedrijf verschillend. Onderzoeksbedrijf Pieter Brouwer vertelt over zijn aanpak.

Terugkijken

Wat heb je het afgelopen jaar gedaan om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
We hebben ingezet op een laag RE-gehalte in het totale rantsoen, zo rond de 150 g of iets daaronder. Ook zijn we aan de slag gegaan met meer weiden, een andere perceelindeling en een andere graslandplanning. Daarbij lag de focus op een korter maai-interval (4 weken) en droger inkuilen.

Ook op bemestingsniveau hebben we een en ander veranderd. Zo bemestten we niet minder, maar juist vaker en in kleinere porties. We gebruikten andere kunstmestsoorten, met name soorten met een zwavelaanvulling om de N-benutting te verhogen. Door vaker kleinere porties te bemesten proberen wij de hoge RE-uitschieters wat af te vlakken. Al heeft het weer hier ook invloed op.

Tot slot hebben we ook op het gebied van stalmanagement zaken aangepast. En stelden we onze mestrobot anders in, al levert dit niet altijd direct een meetbaar resultaat op. Op veldniveau verdunden wij de mest in de nazomer. Enerzijds om netjes en schoon te werken, anderzijds om de put voor de winter zo goed mogelijk leeg te maken voor maximale opslagcapaciteit.

Hoe ging dit / hoe is dit bevallen?
In combinatie met het aanbieden van voldoende energie in het rantsoen gaat het lagere RE-gehalte goed. Het ureum is hierbij onze leidraad voor het nemen van dagelijkse beslissingen. Op basis daarvan kunnen we de energie en het eiwit waar nodig corrigeren. Meer weiden is dit jaar niet gelukt. Door de vele regenval hebben we tussendoor een paar keer op moeten stallen, om vervolgens het weiden weer op te starten. De vroege intrede van de natte herfst heeft er daarnaast ook voor gezorgd dat wij (in vergelijking met 2022) uiteindelijk minder weide-uren hebben gemaakt.

Het maaien in kortere intervallen is ons gelukt. Dit in combinatie met droger inkuilen zorgt voor een hoger energieniveau en een betere DVE/OEB verhouding. Wat leidt tot een hogere verteerbaarheid waarmee je de methaanuitstoot iets verlaagt. In de winter hadden wij onze maai- en kuilaanpak voor de zomer al uitgestippeld. Door focus op je doel te houden, zie je dat je vaak ook bij het doel uitkomt. Of de extra zwavelgift zijn werking heeft gedaan weten wij nog niet, omdat de kuilanalyse op dit moment nog niet binnen is. Maar afgaande op onze ervaring van 2022 weten wij dat dit zeker een positieve uitwerking heeft.

De grootse methaanverlaging behaalden wij door maximaal vers gras in de koe te krijgen, tot wel 12 kg DS per koe per dag.
Tot slot zorgde het goed leegmaken van de mestput ervoor dat we iets eerder konden stoppen met bemesten.

Vooruitkijken

Wat doe je dit jaar om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
Komend jaar willen wij in het totaalrantsoen weer op een RE-gehalte van rond de 150 g of iets daaronder uitkomen. Ook willen we meer beweiden en opnieuw nog iets droger inkuilen om het OEB in de kuil wat te verlagen. Verder proberen wij voor elke diergroep het juiste ruwvoer te winnen, zodat wij zo min mogelijk hoeven te compenseren.

Daarnaast willen wij zoveel mogelijk vers gras in de koe krijgen. Vers gras heeft altijd een betere DVE/OEB verhouding dan kuilgras. Daarbij ligt de VEM en het suikergehalte hoger, wat zorgt voor een lagere methaanuitstoot. Op deze manier kunnen wij efficiënt en redelijk “goedkoop” melken, omdat er weinig aanvulling nodig is in de vorm van duur eiwit.

Wat is hierbij je grootste uitdaging?
Onze eerder behaalde resultaten op het gebied van RE vasthouden.

Vanaf 2022 aan de slag – eerste focus op ammoniak

Het doel van Netwerk Praktijkbedrijven is -30% ammoniak- en methaanemissies in 2025, ten opzichte van 2020. Het eerste projectjaar (2021) was voor de 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven een ‘inregeljaar’. De deelnemers zijn in dit jaar nog niet aan de slag gegaan met de maatregelen. In 2022 zijn zij actief gestart met het volgen van het routeplan. Daarbij lag de eerste focus op ammoniak, omdat daar de meeste kennis van beschikbaar is. In 2022 werd dus nog niet bewust gestuurd op het verlagen van methaanemissie.

Gerelateerde deelnemers

Pieter brouwer 10

Pieter Brouwer

melkveehouder in Bunschoten-Spakenburg

Onderzoeksbedrijf

Utrecht - Zand - 200 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 14796 kg meetmelk / ha

Lees verder