×
×

Hoe verlaagt Sjoerd ammoniak- en methaanemissies op zijn bedrijf?

De 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven zijn het middelpunt van Netwerk Praktijkbedrijven. Een gevarieerde en betrokken groep melkveehouders met verschillen in intensiteit, grondsoort en bedrijfsvoering die gaan voor minder ammoniak én methaan. De manier waarop zij ammoniak- en methaanemissies verlagen is echter voor ieder bedrijf verschillend. Onderzoeksbedrijf Sjoerd Reitsma vertelt over zijn aanpak.

Terugkijken

Wat heb je het afgelopen jaar gedaan om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
Ik heb het afgelopen jaar nog vooral de focus gehad op ammoniak. Daarvoor heb ik een aantal wijzigingen in mijn rantsoen doorgevoerd. De mix van grondstoffen heb ik gesplitst in een eiwitdeel en een energiedeel. Hierdoor kan ik sneller reageren op wijzigingen in het basisrantsoen en het ureum in de tankmelk.
Verder heb ik ervoor gekozen om de herfstsnede over het gehele jaar gespreid te voeren, in plaats van een halfjaar. Er zit relatief veel onbestendig eiwit in, dat gebruik ik nu over het hele jaar, wat zorgt voor een beter te benutten rantsoen. Wanneer ik hier te veel tegelijk van voerde, was het ureum lastig te sturen.
Ook hebben we de ruwvoeropslag uitgebreid, hierdoor heb ik minder kuilbalen gemaakt. Dit heeft ervoor gezorgd dat het rantsoen constanter van samenstelling is geworden, want met de kuilmonsters die worden genomen voor de meetweken, zag ik veel wisseling in de uitslagen bij de kuilbalen.
De mest hebben we voor het uitrijden verdund, om zo de benutting van de stikstof te verbeteren en de ammoniakemissie te beperken.

Hoe ging dit / hoe is dit bevallen?
Deze herfst hebben we een derde melkrobot geplaatst. Dit in combinatie met de aanpassingen in het rantsoen, heeft ervoor gezorgd dat de melkproductie is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Ik hoop dat we dit kunnen vasthouden, dat heeft een positief effect op de voerefficiëntie. In 2023 is het eiwitniveau verder gezakt naar 154 gram, hier kunnen we nog een stapje maken. Het BEX-voordeel voor stikstof was afgelopen jaar aanmerkelijk hoger, dat is in ieder geval een welkom voordeel. De totale methaanemissie is gestegen afgelopen jaar, dit komt met name doordat er meer dieren waren.

Vooruitkijken

Wat doe je dit jaar om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
Voor de reductie van de ammoniakemissie zijn we op dit moment bezig met het opstarten van de stalmaatregelen. De sproei-installatie voor de roosters is half maart opgestart. Momenteel zijn we bezig met het aanpassen en automatiseren van de ventilatie. Verder is het de bedoeling om nog een extra mestrobot te plaatsen. Ik ben erg benieuwd naar welke resultaten deze maatregelen opleveren. Verder proberen we nog een stapje te zetten met het eiwit in het rantsoen.
Op het gebied van methaan proberen we de eerste snede iets droger in te kuilen dan vorig jaar. Wij passen de methode van lasagnekuilen toe, en kuilen de eerste, tweede en derde snede over elkaar heen. De derde snede zou iets minder droog kunnen, om zo voldoende gewicht bovenop de kuil te krijgen.

Wat is hierbij je grootste uitdaging?
De grootste uitdaging is om op zowel in de reductie van ammoniak- als methaanemissie stappen te zetten. De combinatie van beiden is lastiger dan gedacht. En gezien de noodzaak om een groter BEX-voordeel te halen op stikstof, zal het lastig zijn om ook op methaanemissie te verbeteren. Maar in de ruwvoerwinning en rantsoenefficiëntie zitten nog mogelijkheden.

Vanaf 2022 aan de slag – eerste focus op ammoniak

Het doel van Netwerk Praktijkbedrijven is -30% ammoniak- en methaanemissies in 2025, ten opzichte van 2020. Het eerste projectjaar (2021) was voor de 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven een ‘inregeljaar’. De deelnemers zijn in dit jaar nog niet aan de slag gegaan met de maatregelen. In 2022 zijn zij actief gestart met het volgen van het routeplan. Daarbij lag de eerste focus op ammoniak, omdat daar de meeste kennis van beschikbaar is. In 2022 werd dus nog niet bewust gestuurd op het verlagen van methaanemissie.

Gerelateerde deelnemers

Sjoerd reitsma 3

Sjoerd Reitsma

melkveehouder in Piaam

Onderzoeksbedrijf

Friesland - Klei - 120 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 18734 kg meetmelk / ha

Lees verder