×
×

Hoe verlaagt Thomas ammoniak- en methaanemissies op zijn bedrijf?

De 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven zijn het middelpunt van Netwerk Praktijkbedrijven. Een gevarieerde en betrokken groep melkveehouders met verschillen in intensiteit, grondsoort en bedrijfsvoering die gaan voor minder ammoniak én methaan. De manier waarop zij ammoniak- en methaanemissies verlagen is echter voor ieder bedrijf verschillend. Onderzoeksbedrijf Thomas Dijkstra vertelt over zijn aanpak.

Terugkijken

Wat heb je het afgelopen jaar gedaan om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
Afgelopen jaar heeft de focus op het verlagen van de ammoniakemissies gelegen. Hier hebben we zowel naar stalmaatregelen als voermaatregelen gekeken. Naar aanleiding van de Stal-APK hebben we het onderhoud aan de mestschuiven meer structuur gegeven. De rubbers van de schuiven worden nu sneller vervangen, zodat de vloeren schoner blijven. Ook is de schuiffrequentie opgevoerd naar een keer per 1,5 uur. In het rantsoen hebben we scherper willen sturen op een lager RE gehalte. Ook zijn we gestart met het toevoegen van water bij het sleepslangbemesten. We zijn tot 50 procent bijmenging gegaan.

Hoe ging dit / hoe is dit bevallen?
De stalmaatregelen resulteerden niet meteen in een spectaculaire verlaging van de emissies. Maar door schonere en drogere vloeren is er wel een duidelijke winst geboekt in de klauwgezondheid. Het sturen op een RE van 155 is erg uitdagend gebleken. Mede door het hoge aandeel graskuil in het rantsoen (met een gemiddeld RE > 180) bleek het lastig om een RE van 160 te halen. Het bijmengen van water bij het bemesten is goed bevallen. De verbeterde benutting van stikstof zagen we terug in de opbrengst en eiwitgehalten in de latere snedes gras.

Vooruitkijken

Wat doe je dit jaar om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
Dit jaar wordt de ventilatie van de stal aangepakt. De meetstal heeft door het open karakter een zeer hoog ventilatie-debiet. Dit geeft uitdagingen om de metingen goed te laten verlopen. De onderzoekers hebben voorgesteld om de positie van de stalgordijnen te koppelen aan het CO2-gehalte in de stal. De verwachting is dat de gordijnen in een hogere positie zullen staan. Hierdoor zal het genoemde debiet lager zijn, wat de nauwkeurigheid ten goede komen.

Dit jaar zijn we ook begonnen met het voeren van vers gras. Hierbij maken we gebruik van de Lely Exos maairobot. Met het voeren van vers gras willen we de gras/eiwit- benutting verbeteren. Ook houden we in het rantsoen bij het kiezen van de aangekochte componenten meer rekening met de methaanemissies. Om in het rantsoen de streefwaarde van RE 155 gemakkelijker te bereiken streven we bij het bemesten en inkuilen naar een RE van 160 á 170 en een betere DVE/OEB verhouding.

Wat is hierbij je grootste uitdaging?
We hebben nog niet eerder vers gras gevoerd. Het maken van een juiste planning, bemesting op maat, etc. zijn wat dat betreft nieuwe aspecten in onze bedrijfsvoering. Ik krijg hier vanuit het Netwerk goede ondersteuning bij. Elke week wordt er een vers gras-monster genomen en mijn begeleider Michiel is enkele malen met Bert Philipsen langs geweest om de kansen en uitdagingen te bespreken.

Vanaf 2022 aan de slag – eerste focus op ammoniak

Het doel van Netwerk Praktijkbedrijven is -30% ammoniak- en methaanemissies in 2025, ten opzichte van 2020. Het eerste projectjaar (2021) was voor de 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven een ‘inregeljaar’. De deelnemers zijn in dit jaar nog niet aan de slag gegaan met de maatregelen. In 2022 zijn zij actief gestart met het volgen van het routeplan. Daarbij lag de eerste focus op ammoniak, omdat daar de meeste kennis van beschikbaar is. In 2022 werd dus nog niet bewust gestuurd op het verlagen van methaanemissie.

Gerelateerde deelnemers

Thomas dijkstra 2

Thomas Dijkstra

melkveehouder in Rasquert

Onderzoeksbedrijf

Groningen - Klei - 120 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 18735 kg meetmelk / ha

Lees verder