×
×

Hoe verlaagt Wout ammoniak- en methaanemissies op zijn bedrijf?

De 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven zijn het middelpunt van Netwerk Praktijkbedrijven. Een gevarieerde en betrokken groep melkveehouders met verschillen in intensiteit, grondsoort en bedrijfsvoering die gaan voor minder ammoniak én methaan. De manier waarop zij ammoniak- en methaanemissies verlagen is echter voor ieder bedrijf verschillend. Onderzoeksbedrijf Wout Huijzer, Nely Schutte en Martijn Huijzer vertellen over hun aanpak.

Terugkijken

Wat heb je het afgelopen jaar gedaan om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
Het afgelopen jaar hebben we sterk ingezet op het verlagen van het ruw eiwitgehalte (RE) in het rantsoen. Scherper voeren in de winter en vooral in de zomer streven naar weidegras met een goede energie- en eiwitkwaliteit. Veel jonger maaien vinden wij niet passen in het voeren van een herkauwer. Dit staat haaks op VEM-rijke methaan-verlagende rantsoenen.

De afgelopen jaren hebben we een lage vervanging van de veestapel gerealiseerd, o.a. door een gezond en structuurrijk rantsoen aan te bieden. Met alleen grasproducten is bijvoeding met structuurkuil in de zomer en 's winters met soms stro in het rantsoen, de regel op ons bedrijf.

Verder hebben onze melkkoeien vorig jaar bijna 3000 uur geweid. En hebben we tot slot onze mestrobot met water in de stal vaker ingezet om de looppaden nog schoner te krijgen.

Hoe ging dit / hoe is dit bevallen?
Goed! Als weidebedrijf hebben we door het wekelijkse bemonsteren van het weidegras een goed inzicht in de kwaliteit van het gras.

Het (extra) weiden is gunstig is voor methaanemissie.

Het vaker inzetten van de mestrobot is effectief gebleken in de winter. In de zomerperiode is de mest in onze (zeer open) stal erg sneldrogend, waardoor het gaat aankoeken en versmeren. Hier moeten we nog een goede oplossing voor vinden.

Vooruitkijken

Wat doe je dit jaar om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
We streven elk jaar naar meer weidegras in het rantsoen van de koeien. We kunnen op dit vlak nog iets verbeteren, al zal dit geen grote stap meer zijn.

Daarnaast hebben we samen met de mengvoervertegenwoordiger een weidebrok samengesteld met veel energie en een ruw eiwit van 90 g per kg. Dit resulteert in een verdere verlaging van het ureum in de melk tot 15 (voortschrijdend gemiddelde) in de eerste helft van 2023. Bij lagere eiwitgehalten in het weidegras (minder dan 180 g RE) zien we bij de melkcontroles een extreem laag ureum bij de nieuwmelkte koeien. Deze koeien compenseren we nu bij weidegras met minder dan 180 g RE, met 0,5 tot 1 kg eiwitrijke brok.

Tot slot zijn we van plan om met geïoniseerd water in de mestschuif en flappen in de kelder te werken aan het verder verlagen van de stalemissies.

Wat is hierbij je grootste uitdaging?
De afgelopen jaren hebben we flinke stappen gemaakt, maar er zijn nog veel uitdagingen om de doelen te halen. Methaanmissies in de stal zijn voor ons de grootste uitdaging. Een interessante zoektocht.

Vanaf 2022 aan de slag – eerste focus op ammoniak

Het doel van Netwerk Praktijkbedrijven is -30% ammoniak- en methaanemissies in 2025, ten opzichte van 2020. Het eerste projectjaar (2021) was voor de 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven een ‘inregeljaar’. De deelnemers zijn in dit jaar nog niet aan de slag gegaan met de maatregelen. In 2022 zijn zij actief gestart met het volgen van het routeplan. Daarbij lag de eerste focus op ammoniak, omdat daar de meeste kennis van beschikbaar is. In 2022 werd dus nog niet bewust gestuurd op het verlagen van methaanemissie.

Gerelateerde deelnemers

Wout huijzer 4

Wout Huijzer, Nely Schutte en Martijn Huijzer

melkveehouder in Zeerijp

Onderzoeksbedrijf

Groningen - Klei - 236 dagen weidegang - - Gangbaar - 17104 kg meetmelk / ha

Lees verder