×
×

Hoe verlagen Franka en Arnoud ammoniak- en methaanemissies op hun bedrijf?

De 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven zijn het middelpunt van Netwerk Praktijkbedrijven. Een gevarieerde en betrokken groep melkveehouders met verschillen in intensiteit, grondsoort en bedrijfsvoering die gaan voor minder ammoniak én methaan. De manier waarop zij ammoniak- en methaanemissies verlagen is echter voor ieder bedrijf verschillend. Demonstratiebedrijf Franka Tomassen en Arnoud Vrugteman vertellen over hun aanpak.

Terugkijken

Wat heb je het afgelopen jaar gedaan om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
De belangrijkste maatregel die we hebben toegepast is het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het rantsoen. Dit was voor ons mogelijk door een toename van het aandeel natuurgewas in ons rantsoen.


Hoe ging dit / hoe is dit bevallen?
Het verlagen van het ruw eiwitgehalte heeft ons gerealiseerd dat we naar een type koe toe moeten die een lager ruw eiwitgehalte ook daadwerkelijk goed aan kan. De laatste jaren fokten we de koeien voornamelijk op melkproductie. We willen nu meer gaan letten op de voederefficiëntie. Daarom onderzoeken we nu op welke manier we een robuustere koe kunnen fokken.

Vooruitkijken

Wat doe je dit jaar om ammoniak- en methaanemissies te verlagen?
We zijn dit jaar weer gaan zodebemesten i.p.v. bovengronds mest uitrijden. Dit zorgt volgens de emissiefactoren op papier voor een flinke reductie van de ammoniakemissie. We vinden het overigens wel jammer omdat onze ervaringen met bovengronds uitrijden goed waren. Vooral het bodemleven en graszode profiteert daarvan.

Wat is hierbij je grootste uitdaging?
Onze grootste uitdaging wordt het uitrijden van de mest op het juiste moment. Door het zodebemesten zijn we nu weer afhankelijk van het schema van de loonwerker. Het moment van bovengronds uitrijden konden we namelijk altijd zelf bepalen.

Vanaf 2022 aan de slag – eerste focus op ammoniak

Het doel van Netwerk Praktijkbedrijven is -30% ammoniak- en methaanemissies in 2025, ten opzichte van 2020. Het eerste projectjaar (2021) was voor de 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven een ‘inregeljaar’. De deelnemers zijn in dit jaar nog niet aan de slag gegaan met de maatregelen. In 2022 zijn zij actief gestart met het volgen van het routeplan. Daarbij lag de eerste focus op ammoniak, omdat daar de meeste kennis van beschikbaar is. In 2022 werd dus nog niet bewust gestuurd op het verlagen van methaanemissie.

Gerelateerde deelnemers

Franka en arnoud tomassen 5

Franka Tomassen en Arnoud Vrugteman

melkveehouder in Randwijk

Demonstratiebedrijf

Gelderland - Klei - 263 dagen weidegang - - Biologisch - 14032 kg meetmelk / ha

Lees verder