×
×

Jacques van Melick pakt ammoniak en methaan aan door verlaging ruw eiwit

De 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven van Netwerk Praktijkbedrijven gaan aan de slag om in de komende drie jaar 30% emissiereductie te behalen, op zowel ammoniak als methaan. Voer- en managementmaatregelen liggen hiervoor aan de basis. Onderzoeksbedrijf Jacques van Melick zet onder andere in op het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het rantsoen.

Het invullen van de KringloopWijzer was voor Jacques voorheen meer een must dan een middel. Maar nu hij deelneemt aan Netwerk Praktijkbedrijven beseft hij dat het een handige tool is waar hij ook echt iets mee kan. Samen met zijn bedrijfsbegeleider, Jan van Middelaar, heeft hij gekeken naar de cijfers uit de KringloopWijzer. Dit gaf hem inzicht in hoe zijn ammoniak- en methaanscores zijn in vergelijking met andere melkveebedrijven. Daarnaast werd duidelijk waar er op zijn bedrijf nog ruimte is om te verbeteren. Eén van de reductiemaatregelen waar Jacques mee aan de slag gaat is het verlagen van ruw eiwit in het rantsoen naar 150 g per kg droge stof.

Bekijk in de video hiernaast met welke maatregelen Jacques van Melick aan de slag gaat om ammoniak- en methaanemissies op zijn bedrijf te reduceren.

Geleidelijk verlagen

Voor de melkproductie en de gezondheid van het dier is het beter om het ruw eiwitgehalte in het rantsoen geleidelijk te verlagen. Wat het voor Jacques extra uitdagend maakt, is dat hij voert met een doseerbak. Het voer ligt dan in laagjes, waardoor de koeien goed kunnen selecteren. Koeien die mais het lekkerst vinden, selecteren vooral de maiskorrels uit het voer (eiwitarm). De koeien die daarna komen, eten dan voornamelijk gras. Dit betekent dat de ene koe een hoog eiwit-niveau binnenkrijgt (bijv. 170 g) en de andere koe al laag zit (bijv. 155 g). Het totale rantsoen op het bedrijf van Jacques heeft een gemiddeld ruw eiwitgehalte van 161 g per kg droge stof. Als het ruw eiwitgehalte ineens van 161 g daalt naar 150 g, zal dit voor de koeien die gewend zijn aan een hoger ruw eiwit-niveau veel meer impact hebben dan voor de koeien die al laag zaten.

Rantsoen gelijkwaardiger maken

Jacques gaat komend najaar kijken naar methoden om de voeropname van alle koeien gelijkwaardiger te krijgen. Hiervoor gaat hij het voer beter mengen, door bijvoorbeeld nog beter op het pletten van de maiskorrels te letten. Het effect van goed mengen heeft hij kunnen ervaren omdat hij vijf weken als proef met een zelfrijdende voermengwagen heeft mogen voeren. Een voordeel hiervan is dat verschillende voedermiddelen goed gemengd worden, zodat elke hap voor elke koe hetzelfde is. Hierdoor is ook de eiwitopname van alle koeien gelijkwaardiger verdeeld. Echter, een (zelfrijdende) voermengwagen vergt een flinke investering.

Benutting van eiwit in eigen rantsoen verhogen

Het rantsoen bestaat op het bedrijf van Jacques uit eigen geteeld mais en gras, en aangekocht krachtvoer. Mais en gras hebben een bepaald gehalte aan eiwit. Daar kun je wel wat op sturen, maar als het geoogst is, kun je hier niet meer op sturen. Wel kun je sturen op de benutting van het eiwit in het eigen rantsoen. Zo hoef je minder eiwit (in mengvoer) aan te kopen en dat is economisch aantrekkelijk. Jacques gaat proberen om de benutting van eiwit in het eigen voer te verhogen door zijn voordroogkuilen droger in te kuilen. Droger inkuilen heeft als voordeel dat het eiwit wat bestendiger wordt, waardoor het eiwit omgezet wordt in DVE. Het eiwitgehalte blijft dus gelijk, maar wordt beter benut en daarom is er minder eiwit van buitenaf nodig. Tegelijkertijd zakt de OEB in de voordrootkuil, waardoor er ook minder verliezen zijn.

Aanvullende maatregelen om tot 30% reductie te komen

Naast het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het rantsoen, gaat Jacques meer en beter gestructureerd Nieuw Nederlands weiden toepassen. In zijn stal heeft hij bij de bouw gekozen voor een dichte emissiearme vloer met mestschuiver. De mest wordt maximaal 10 tot 12 dagen in een put opgeslagen, waarna het overgepompt wordt naar een gesloten bassin. In de toekomt gaat Jacques bij het uitrijden de mest verdunnen met water. De minerale stikstof die in de (drijf)mest zit lost dan gedeeltelijk op in het water en trekt dan sneller de grond in. Op deze manier blijft er meer stikstof in de kringloop.

Lees meer en bekijk de webinar: 'lager ruw eiwit, de koe kan het aan!'

In beeld


Begrippenlijst

DVE (Darm Verteerbaar Eiwit) is de maat voor de hoeveelheid eiwit die beschikbaar en verteerbaar is in de dunne darm. De koe maakt van DVE uiteindelijk melk en melkeiwit.

OEB (Onbestendig Eiwit Balans) geeft aan hoeveel eiwit en energie er in de pens beschikbaar komt en of deze twee in balans zijn. Op rantsoenniveau is OEB een heel belangrijk kenmerk. Veel factoren hebben invloed op het OEB gehalte in gras: zonlicht, temperatuur, bemestingsniveaus, maaihoogte en droge stof gehalte.

(bron: Eurofins Agro)

Gerelateerde deelnemers

Jacques van melick 3

Jacques van Melick

melkveehouder in Neer

Onderzoeksbedrijf

Limburg - Klei - 120 dagen weidegang - Derogatie: Nee - Gangbaar - 16721 kg meetmelk / ha

Lees verder