×
×

Ministeriële belangstelling voor Netwerk Praktijkbedrijven

Deelnemer Sjoerd Reitsma te Piaam kreeg afgelopen 7 november bezoek van minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof. Dit is een van de 15 bedrijven van Netwerk Praktijkbedrijven waar stalmetingen worden verricht. Tijdens het bezoek stond de rol van management en stalmetingen bij het reduceren van ammoniak- en methaanemissies centraal.

De ontvangst in Piaam (Friesland) bestond uit een welkomstcomité van 3 generaties Reitsma, samen met projectleiders Cathy van Dijk en Gerard Migchels. Voor een uitleg over de stalmetingen was onderzoeker Erik van Well (namens de stalmeetploeg) aanwezig.

Familiebedrijf
Sjoerd woont samen met zijn vrouw en vier kinderen op de boerderij. Hij runt het bedrijf alleen, met af en toe de inzet van zijn vader. Tijdens het bedrijfsbezoek was de hele familie aanwezig en vertelde Sjoerd hoe hij binnen Netwerk Praktijkbedrijven aan de slag is. De rechtstreekse terugkoppelingen vanuit de stalmetingen dragen zeker bij aan het verkrijgen van meer inzicht in de ammoniak- en methaanemissies. Daarbij was enig verschil te merken in wie en hoe er naar de grafieken gekeken wordt. Is het een check om te zien of de stal binnen de emissiewaarden blijft of is het een sport om te zoeken naar oorzaken achter pieken en dalen in de grafiek? Verder is het opvallend dat uit de stalmetingen blijkt (en gevalideerd door Wageningen University & Research) dat de emissies van het bedrijf van Sjoerd ongeveer 20% onder de RAV-norm liggen.

Naast alle technische informatie was er eveneens ruimte voor de familie Reitsma om hun beelden van, en zorgen over de toekomst te delen. Sjoerd heeft met managementmaatregelen (zoals het verlagen van ruw eiwit) inmiddels 12% van zijn ammoniakemissie op bedrijfsniveau gereduceerd. In 2023 gaat hij de volgende stappen zetten. Voor de minister was het mooi om te zien dat met management daadwerkelijk emissies te reduceren zijn. En dat de bedrijfsopvolger al klaar staat om het bedrijf later door te zetten.

Praktijkonderzoek
Voorafgaand aan het bezoek in Piaam werd de minister op de Dairy Campus in Leeuwarden bijgepraat over actuele onderzoeksprojecten. Deze worden op het innovatiecentrum getest en wetenschappelijk onderbouwd, als het gaat om het terugdringen van zowel ammoniak- als methaanemissies. De betrokkenen maken ook grotendeels deel uit van het projectteam van Netwerk Praktijkbedrijven. Samen met onderzoeksbedrijven zoals dat van Sjoerd wordt in de praktijk gekeken naar hoe het onderzoek en de onderzoeksresultaten in de bedrijfsvoering uitwerken. Bedrijven en ondernemers verschillen van elkaar, waardoor niet altijd dezelfde resultaten behaald worden. Binnen Netwerk Praktijkbedrijven wordt nadrukkelijk gekeken naar wat er achter de verschillen zitten. Het belangrijkste is om maatregelen boven water te halen die goed in de bedrijfsvoering in te passen zijn én daarbij de gewenste reducties halen.

Projectleider Cathy van Dijk legde de aanpak uit die het Netwerk hanteert voor het integraal reduceren van ammoniak- en methaanemissies. Een maximale reductie wordt behaald door te starten met het eigen vakmanschap, ofwel het management. Daaropvolgend worden overige maatregelen gestapeld, afhankelijk van wat er in praktische zin past en kan. Sjoerd gaat (als onderzoeksbedrijf) in 2023 gericht aan de slag met stalmaatregelen om zo zijn reductiedoelen te bereiken. Samen met Erik van Well is hij nu bezig met het opstellen van een stalmeetagenda. Een van die maatregelen gaat het spoelen van water over de roosters zijn. De effecten van deze maatregel worden met behulp van de stalmetingen gemeten. Waarschijnlijk gaat hij het projectdoel van 30% reductie (ten opzichte van 2020) in 2025 ruim halen.

Borgen
Naast het praktijkonderzoek buigt Netwerk Praktijkbedrijven zich ook over het borgen van maatregelen. Dat management er toe doet staat buiten kijf. Hoe de effecten daarvan inzichtelijk te maken zijn en daadwerkelijk kunnen meetellen als maatregelresultaat is de volgende vraag. Projectleider Gerard Migchels gaf een toelichting op de aanpak die in 2023 concreet vorm krijgt. Een harde eis hierbij is de juridische houdbaarheid.

Enthousiasme
Het bezoek duurde langer dan oorspronkelijk gepland. De verhalen van Sjoerd en zijn familie kregen ruime aandacht. Net als de aanpak van Netwerk Praktijkbedrijven. Bij het vertrek werd aangegeven dat de mogelijkheden vanuit management en ook vooral het enthousiaste verhaal van Sjoerd en de overige aanwezigen positief is ontvangen. Net als de mogelijkheden voor maatregelen die aanvullend op het vlak van stalmanagement liggen. Een mooi resultaat en voor Netwerk Praktijkbedrijven ook de uitdaging om samen met de andere 39 onderzoeks- en demonstratiebedrijven de dalende lijn op emissies verder door te zetten.

Op 13 december aanstaande organiseert Netwerk Praktijkbedrijven een Netwerkdag voor beleidsmakers die betrokken zijn bij gebiedsprocessen (NPLG/PPLG). Beleidsmakers kunnen dan zelf kennismaken met de aanpak van het Netwerk en de behaalde resultaten tot nu. Projectleiders Cathy van Dijk en Gerard Migchels praten de aanwezigen bij, samen met onderzoekers en andere projectteamleden.

klik hier voor meer informatie

In beeld

Gerelateerde deelnemers

Sjoerd reitsma 3

Sjoerd Reitsma

melkveehouder in Piaam

Onderzoeksbedrijf

Friesland - Klei - 120 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 18734 kg meetmelk / ha

Lees verder