×
×

Start- en referentiejaar 2021: de hoogtepunten

Het eerste jaar van Netwerk Praktijkbedrijven stond in het teken van een nulmeting. Straks in 2025 is zichtbaar wat wel en niet werkt op bedrijfsniveau om daadwerkelijk 30% ammoniak en methaan te reduceren. Praktijkonderzoek bestaat uit op dataniveau relaties leggen tussen het handelen van de deelnemende praktijkbedrijven enerzijds en de effecten op emissiereductie anderzijds. Natuurlijk was er ook volop ruimte voor kennismaken met het projectteam en de deelnemers. Net als ruimte om de kennis over ammoniak en methaan uit te breiden. Masterclasses en kennissessies zijn grotendeels digitaal en een enkele keer in het veld georganiseerd. Corona was helaas ook bij Netwerk Praktijkbedrijven spelbreker.

Geen foto beschikbaar

Leendert van Staalduijnen

Onderzoeksbedrijf

'Het eerste jaar was voor mij vooral ontdekken. Wat het project nu echt inhoudt en wat mijn koeien produceren aan emissies op mijn bedrijf. Door mijn deelname aan Netwerk Praktijkbedrijven heb ik meer inzicht gekregen in wat de getallen van de KringloopWijzer zeggen. Dat was soms best pittig omdat er zoveel verschillende kengetallen in de KringloopWijzer staan. Daarnaast leer ik veel door in gesprek te gaan met andere deelnemers van het Netwerk. Momenteel ben ik samen met mijn bedrijfsbegeleider mijn reductieplan aan het opstellen. Niet heel makkelijk als het op kiezen van maatregelen aankomt. Aankomend jaar ga ik inzoomen op de voeding van de veestapel. Ik ben nieuwgierig naar de ruimte om efficiënter te voeren op de verhouding energie en ruw eiwit. Want dat levert winst op voor zowel de ammoniak- als methaanemissies.'

Tien hoogtepunten van 2021 staan in onderstaande tijdlijn afgebeeld. Dit is slechts een handvol van de vele (interne) netwerkbijeenkomsten, kennissessies en aangeleverde datareeksen die hebben plaatsgevonden. Een aanzet naar het volledig jaaroverzicht 2021, waarin we het net ophalen van het eerste jaar Netwerk Praktijkbedrijven. Dit is binnenkort te vinden op onze website.

Gerelateerde deelnemers

Leendert van Staalduijnen-6 portret

Leendert van Staalduijnen

melkveehouder in Ermelo

Onderzoeksbedrijf

Gelderland - Zand - 140 dagen weidegang - Derogatie: Ja - Gangbaar - 14265 kg meetmelk / ha

Lees verder