×
×

Temperatuur van de mest

Serie ‘methaan uit mest’ – deel 4

Door de temperatuur in drijfmest aan te passen, kun je de groei van bacteriën en dus de hoeveelheid methaanproductie beïnvloeden. Een hogere temperatuur versnelt alle biologische processen, terwijl een lage tempartuur deze juist vertraagt. Zo bederft bijvoorbeeld een pak melk sneller op kamertemperatuur dan in de koelkast. Dit werkingsprincipe geldt ook voor de snelheid waarop bacteriën organische stoffen in de mest afbreken, waarbij methaan ontstaat. Een lagere temperatuur vertraagt de groei van methaanvormende bacteriën en vermindert dus de hoeveelheid methaan.

Door mest te koelen kun je de methaanvorming remmen. Onder de 8 graden is er vrijwel geen methaanvorming meer. Normaal gesproken wordt mest bij een temperatuur van 15-20 graden opgeslagen. Anderzijds kun je de productie van methaan stimuleren door de mest juist op te warmen. Dit kan nuttig zijn wanneer je methaan wil benutten.


Koelen kan op de volgende manieren:

1. De mest uit een warme stal halen en in een externe opslag pompen

2. De mest met een koelinstallatie koelen

1. De mest in een externe opslag pompen

Onderzoek laat zien dat mest in een externe mestopslag gemiddeld enkele graden koeler is dan in een kelder onder de stal.

Het effect hiervan hangt af van de staltemperatuur en specifiek ook de keldertemperatuur. Als de grondwater­stand hoog is, zal de mesttemperatuur dicht bij de temperatuur van het grondwater komen. Een externe mestopslag is idealiter licht van kleur voor het reflecteren van zonnestralen en staat een groot deel van de dag in de schaduw om het grootste verkoelende effect te halen.

Door drijfmest zo snel mogelijk uit de stal te halen en in een afgedekte opslag op te slaan vermindert ook de stalemissie van ammoniak. Bijvoorbeeld bij een kelderloze stal en dichte vloer.


2. De mest met een koelinstallatie koelen

Door met een koelinstallatie warmte aan de mest te onttrekken, kan het kouder worden opgeslagen. Een lagere temperatuur zorgt ook voor lagere ammoniakemissie.

Er zijn systemen die de mest langs een warmtewisselaar rondpompen en zo de warmte overdragen. Er bestaat ook een koeldeksysteem waarbij er drijvende koelelementen in de mestkelder liggen waar een koudemiddel door gepompt wordt.


Tip

Bij een koelinstallatie wordt elektriciteit gebruikt en ontstaat aan de andere zijde warmte. Door de koeling te laten werken als de zonnepanelen elektriciteit leveren kunnen de kosten verlaagd worden. De warmte kan soms voor andere activiteiten op de boerderij benut worden. Zo kan het woonhuis ermee worden verwarmd of het tapwater voor schoonmaken, melkbereiding of nevenactiviteiten. Tenslotte zou de warmte gebruikt kunnen worden voor het drogen van gras of vaste mest.

De mest vergisten

Bij vergisting van mest is de omzetting naar methaan juist gewenst, mits het gas niet in de atmosfeer terecht komt. Vergisters worden daarom verwarmd zodat de bacteriën sneller organische stof afbreken en het biogas wordt vervolgens onder een gasdicht dak afgevangen. Meestal wordt gewerkt met systemen van 35-42 °C (mesofiele vergisting).

Lees meer over mest vergisten op de pagina ‘methaan oxideren’.

Gerelateerde documentatie

Magazine 'Methaan uit mest'

Hoe ontstaat methaan uit mest? En hoe kun je de methaanvorming in mest en daarmee de emissie ervan beïnvloeden? Dat (en meer) lees je in het online magazine ‘Methaan uit mest’. Het magazine behandelt de werkingsprincipes en mogelijk oplossingen om methaanemissie uit mest te verlagen (of juist te benutten).

Lees verder