×
×

Van aanpak naar maatregelen

Netwerk Praktijkbedrijven staat voor 30% minder ammoniak- en methaanemissie, te realiseren door haar deelnemers, uiterlijk in 2025. Het landelijk stikstofdoel is inmiddels gesteld op 50% in 2030, ten opzichte van het ijkjaar 2018. Het gaat hierbij om de score van een gemiddeld melkveebedrijf in Nederland in 2018. Bij de huidige kamerbrieven en discussies worden regionaal nog hogere percentages als kaderstellend genoemd. Wat betekent dit voor de melkveehouders van Netwerk Praktijkbedrijven?

Op basis van de kaders van Netwerk Praktijkbedrijven, beschikbare bestaande en nieuwe kennis, cijfers van deelnemers en de vele ervaringen van de afgelopen jaren is gekeken naar welke mogelijkheden beschikbaar zijn. We hebben hiervoor maatregelpakketten opgesteld, voor zowel klei en veen als zand, die cumulatief op 50% of 70% reductie uitkomen. Dit zijn de reductiepercentages ten opzichte van het ijkjaar 2018 en gelden voor de totale bedrijfsemissie. Op alle bedrijfsonderdelen moet binnen de aangegeven kaders aan de slag gegaan worden. Het is nodig daarbij alle zeilen bij te zetten en deze stappen weloverwogen binnen het bedrijf te nemen.

Starten bij rantsoenmaatregelen levert de uitgangspositie voor het optimale reductiepercentage. Als vuistregel geldt dat elke gram ruw eiwit minder in het rantsoen, de ammoniakemissie met 1% vermindert. Nog niet alle maatregelen zijn onderbouwd met praktijkonderzoek. Naar bijvoorbeeld de maatregel spoelen van roosters vindt nog vervolgonderzoek in de praktijk plaats.

In de video* hiernaast neemt projectleider Gerard Migchels je mee in de samenstelling van de maatregelpakketten voor klei & veen en zand.

Maatregelen interveniëren met elkaar, vandaar dat in de video een onderscheid gemaakt wordt tussen een afzonderlijk reductiepercentage per maatregel en het cumulatieve resultaat. Cumulatief staat dus niet voor klakkeloos optellen van reductiepercentages.

In de video wordt ook een doorkijk gegeven naar andere type maatregelen zoals die passen bij extensiveren. Overigens, ook daar behoort ruw eiwit verlagen toe. De video eindigt met een ‘wat als’ scenario. Met de nieuwe focus op gebiedsdoelen maakt het voor het regio-reductiepercentage uit met hoeveel bedrijven die opgave ingevuld moet worden. Als Netwerk Praktijkbedrijven geven we geen oordeel, wel vergezichten op basis van inhoud uit ons praktijkonderzoek.

*Een aantal reductiepercentages in de maatregelpakketten zijn aangepast (per 21-11-22) en daarmee ook de cumulatieve. In de video hiernaast zijn de voormalige percentages nog zichtbaar. Download hieronder de geactualiseerde maatregelpakketten.

Methaan

In verband met de stikstofdoelen ligt bij deze samengestelde maatregelpakketten de focus op ammoniak. Echter, bewust bezig zijn met dier- en managementmaatregelen heeft ook een positief effect op het verlagen van de methaanemissie. Vanaf 2021 zijn de deelnemers van het Netwerk actief aan de slag met hun bedrijfssituatie. Binnenkort volgt een update op deze website.

Lees verder