×
×

Dier

Dierspoor en ammoniak

Bij een bepaald rantsoen is het aantal dieren de belangrijkste factor dat bepaalt hoeveel stikstof de kudde als ureum uit plast en hoeveel ammoniak er ontstaat. Hoewel minder dieren houden vaak niet de eerste maatregel is waar je aan denkt om de ammoniakuitstoot te verlagen, kan het op bedrijfsniveau wel een effectieve maatregel zijn. Denk dan aan bijvoorbeeld aan minder jongvee aanhouden.

Dierspoor en methaan

Koeien stoten methaan uit via pens- en darmfermentatie. In grote lijnen is de hoeveelheid methaan die op een bedrijf wordt uitgestoten mede afhankelijk van een aantal dier-gerelateerde aspecten. Om te beginnen het aantal dieren op een bedrijf. In principe geldt: hoe meer dieren, hoe hoger de methaanuitstoot. Ook de samenstelling van het microbioom (het geheel aan micro-organismen zoals bacteriën, schimmels, en gisten in het maag-darmsysteem), en het DNA van een koe, beïnvloeden de methaanproductie. De emissie van methaan per liter melk wordt daarnaast bepaald door de melkproductie. Bij een optimale melkproductie kan de geproduceerde methaan rekenkundig over meer liters melk ‘uitgesmeerd’ worden. Voor optimale melkproductie is een goede diergezondheid essentieel.