×
×

Integrale aanpak

Netwerk Praktijkbedrijven pakt ammoniak- en methaanuitstoot integraal aan. Een ‘integrale aanpak’ betekent dat er verder ook nog aandacht is voor stikstof, biodiversiteit, weidegang, dierenwelzijn, waterkwaliteit, bodem en economisch perspectief.

Integrale aanpak

Netwerk Praktijkbedrijven is één van de deelprojecten in het overkoepelende programma ‘Integraal Aanpakken’.

Tot nu toe focussen projecten vaak op welke invloed een maatregel heeft op één onderdeel van de bedrijfsvoering, terwijl een maatregel impact heeft op allerlei onderdelen. Dit project helpt melkveehouders bij het verlagen van ammoniak- en methaanemissies, zonder dat zij op andere duurzaamheidsthema’s inleveren. Dat noemen we een ‘integrale aanpak’: onderzoeken of maatregelen geen negatieve effecten hebben op bijvoorbeeld dierenwelzijn, biodiversiteit, bodem en emissies van de broeikasgassen CO2, lachgas en inkomen.

Bij een integrale aanpak proberen we ook een verschuiving van emissies in de keten te voorkomen; een maatregel die ammoniak- en methaanemissies verlaagt, moet niet elders leiden tot een verhoging van ammoniak- en methaanemissies.

Het doel is om op die manier toe te werken naar een lijst met maatregelen die ammoniak- en methaanemissies reduceren zonder andere negatieve effecten, en die voor de boer goed inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering. In de ideale situatie leveren de maatregelen zelfs een financieel voordeel op.